Kutsutunnus on uniikki aakkosnumeerinen identiteetti, joka kuuluu alukselle ja toimii auton rekisteritunnuksen tavoin. Kutsutunnus mahdollistaa kahden saman nimisen aluksen erottamisen toisistaan. Kutsutunnus on hyödyllinen myös silloin, kun aluksen varsinaisen nimen ymmärtäminen on vaikeaa. Sitä voidaan käyttää identifioinnissa kaikissä viestintätavoissa.

Kutsutunnukset antaa rekisteröintivaltion asiaankuuluva viranomainen ja aluksen kutustunnuksella voidaan hakea tietoja aluksesta, aluksen omistajista jne.

Jos aluksella ei ole kutsutunnusta, aluksen omistajan tulee hakea asiaankuuluvalta viranomaiselta tunnusta ennen kuin uutta viestintälaitteistoa voidaan käyttää aluksella.

Jokainen kutsutunnus alkaa kansallisuuden osoittavalla aakkosnumeerisella etuliitteellä, esim. Iso-Britannialle varattuja ovat 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO ja ZQ. Etuliitettä seuraa yleensä kaksi tai kolme aakkosnumeerista merkkiä.

Esimerkiksi, Cunard Linen Queen Mary 2 Kutsutunnus (Call Sign) on W6RO.

Myös maanpäällisiä viestiyhteyksiä käyttävillä rannikkoradioasemilla on oma kutsutunnus ja mikä tahansa laiva voi kutsua niitä tuolla tunnuksella.

Esimerkiksi, Niton rannikkoradioaseman Iso-Britanniassa kutsutunnus on GNI.

Kaikki kutsutunnusten etuliitteet löytyvät liitteistä.

Kaikki laivatunnukset löytyvät ITUn internet sivuilta (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en) MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System) -tietokannasta. Tiedot aluksista, joilla on rekisteröity radioasema, löytyvät täältä. Tietokanta sisältää tiedot aluksen kutsutunnuksista, MMSI -numerosta, Inamarsat numerosta ja monesta muusta asiasta.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM