Maritime Mobile Service Identity (MMSI) on laivakohtainen 9 -merkkinen radiotunnistenumero, joka toimii samaan tapaan kuin puhelinnumero. MMSI mahdollistaa automaattiset puhelut VHF DSC ja MF/HF DSC -radion kautta toimien automaattisesti välittyvänä tunnuksena DSC -viesteissä.

MMSI numerot myöntää aluksen rekisterivaltion asiaankuuluva viranomainen ja numerolla voidaan etsiä rekisteristä tietoja aluksesta, aluksen omistajista jne. Myös rannikkoradioasemilla (CRS) on oma MMSI -numero, koskan niillä on myös oma DSC -radio ja mikä tahansa alus voi ottaa niihin yhteyttä DSC -radiollaan.

MMSI -numero ohjelmoidaan DSC -radioon. Ohjelmoinnin suorittaa DSC -radion toimittaja.

Ennen kuin uutta VHF DSC tai MF/HF DSC radiota voidaan käyttää aluksella, täytyy tehdä seurvaavat toimenpiteet:

  • Jos aluksella on jo oma MMSI -numero, niin MMSI -numero tulee ohjelmoida radioon valtuutetun jälleenmyyjän toimesta.
  • Jos aluksella ei ole omaa MMSI -numeroa, niin aluksen omistajan tulee hakea MMSI -numeroa asiaankuuluvalta viranomaiselta, jonka jälkeen MMSI -numero voidaan ohjelmoida radioon valtuutetun jälleenmyyjän toimesta.
Laivaradioasemissa kolme ensimmäistä numeroa tunnetaan MID (Maritime Identification Digit) -numerona, joka kertoo aluksen kansallisuuden. Esim. Iso-Britannialle varatut numerot ovat 232, 233, 234 ja 235. Viimeiset kuusi numeroa identifioivat yksittäisen laivan.

MID xxxxxx

Esimerkiksi, Cunard Linen Quuen Mary 2 MMSI numero on 235762000.

Rannikkoradioasemilla (CRS) MMSI -numeron kaksi ensimmäistä numeroa ovat aina 00, joiden jälkeen tulee 3 -merkkinen MID -maanumero ja sen jälkeen tulee yksittäisen aseman tunnus.

00 MID xxxx

Esimerkiksi, Italian Palermon MMSI -numero on 00 247 0002.

Radioasemien ryhmätunnuksissa MMSI -numeron ensimmäinen numero on aina 0, jota seuraa 3 -merkkinen MID -maanumero ja sitä seuraa ryhmäaseman tunnusnumero. Ryhmätunnuksia käyttävät yleensä yritykset laivastoissaan, jonkin tietyn alan toimijat tai viestittäessä tietyn maan laivoille. Ryhmän MMSI -numero täydentää aluksen omaa MMSI -numeroa ja sitä käytetään lähettäessä viestejä kaikille saman ryhmä MMSI -numeron omaaville yhdellä kertaa.

0 MID xxxxx

Esimerkiksi, UK Royal National Lifeboat (RNLI) -ryhmän MMSI numero on 0 232 00002.


Tarkista minkä aluksista tavoitat lähettämällä viestin MMSI -numeroon 278111222 ja mitkä lähettämällä viestin ryhmälle MMSI 027811100.


Kaikki MID -numerot löytyvät liitteistä.

Kaikki laivatunnukset löytyvät ITUn internet sivuilta (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en) MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System) -tietokannasta. Tiedot aluksista, joilla on rekisteröity radioasema, löytyvät täältä. Tietokanta sisältää tiedot aluksen kutsutunnuksista, MMSI -numerosta, Inamarsat numerosta ja monesta muusta asiasta.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM