Satelliittiviestintä on mahdollista useiden eri järjestelmien kautta. Kuitenkin ainoastaan GMDSS:n mukaiset järjestelmät takaavat 100% luotettavuuden, mikä on erityisen tärkeää hätäviestinnässä. Halvempiakin järjestelmiä on tarjolla, mutta niitä käyttämään houkuteltujen tulisi ottaa huomioon niiden ajoittainen epäluotettavuus.

Inmarsat

International Mobile Satellite Organization (Inmarsat) on keskeinen osa GMDSS -toimintoja tuottamalla avaruuspohjaiset keinot turvallisuus- ja hätäviestien välittämiseen neljän päiväntasaajan yllä olevan geostationäärisen satelliitin avulla. Inmarsat on yksityinen yritys. Satelliittien peittoalueita kutsutaan merialueiksi (engl. Ocean Regions) seuraavasti:
  • Atlantic Ocean Region East (AOR-E)
  • Pacific Ocean Region (POR)
  • Indian Ocean Region (IOR)
  • Atlantic Ocean Region West (AOR-W)
inmarsat


Satelliittien peittoaluetta ei ole käytännöllistä ulottaa kattamaan Napa-alueita. Näköyhteys, joka on toiminnan vaatimus, on madollinen yli 70 asteen pohjoista ja eteläistä liian harvoin (satelliitin tulisi olla vähintään 5 astetta horisontin yläpuolella).

Kolme järjestelmää tarjoavat suurimman osan tarvittavista GMDSS -toiminnoista: Inmarsat-B, Inmarsat-C ja Inmarsat-Fleet (F 77).

Inmarsat -järjestelmää käytetään pääasiassa merialueella A3. Hätäviestit laivojen Inmarsat -asemilta ovat aina ensisijaisia. Ne ohjataan automaattisesti Imarsat järjestelmän kautta meripelastuskeskuksiin.

Inmarsat järjestelmä mahdollistaa hätäkutsut pitkien matkojen päähän laivalta. Järjestelmä mahdollistaa hätäkutsujen välityksen myös maista laivoille EGC
[enhanced group call] -viestinä, joko osana Inmarsat-C complexviestejä tai yksinkertaisena telexryhmäviestinä Inmarsat-Fleet tai Inmarsat-B päätelaitteisiin.

Satelliittijärjestelmän kolmas toiminto on viestinnän helpottaminen SAR -operaatioissa.

Satelliittijärjestelmän neljäs toiminto on välittää MSI -viestejä. Tämä voidaan tehdä kahdella tapaa, joko maa-asema varoittaa laivoja tai toisinpäin (navigoinnin tai säätilan vaaratekijöistä).

Useita satelliittijärjestelmän laitteita voidaan käyttää rutiiniviestien välitykseen. Näin mahdollistetaan laivalta maihin kommunikointi puhelimella, faxilla, telexillä, sähköpostilla jne., jotta mahdolliset kriisitilanteet voidaan ajoittain välttää käyttämällä maa-aseman kautta välitettyä asiantuntija apua.

Eri järjestelmiä käytetään eri tarkoituksiin. Inmarsat-C järjestelmää voi käyttää ainoastaan lyhyisiin tekstiviesteihin, kuten telexiin, sähköpostiin jne. Toisaalta käyttäjän kustannuksetkin ovat alhaiset. Tämä sopii kaikkiin alustyypeihin. Inmarsat-B järjestelmä on laajempi ja kalliimpi. Se sallii kaikenlaisen kommunikoinnin, mukaanluettuna puheen ja suurten tietomäärien välityksen. Nämä ominaisuudet vaativat luonnollisesti laitteistoltakin enemmän. Esimerkiksi antenni on melko suuri ja raskas, joten järjestelmä ei sovellu pieniin aluksiin. Inmarsat-Fleet järjestelmä on myös useita etuja. Järjestelmän ominaisuudet riipuvat valitusta antennikoosta, joista käytössä olevia ovat: 33 [cm], 55, ja 77. Kaikki kolme sallivat puheviestinnän, mutta tiedonsiirtokapasiteetti sähköpostin välityksellä riippuu antennin koosta. Fleet 33 on luonnollisesti melko sopiva myös pieniin aluksiin. Pistekeila, tietoliikenteen termein, on satelliittisignaali, joka on tehollisesti keskitetty kattamaan ainoastaan tietty maantieteellinen alue. GMDSS mukaisuden kannalta katsottuna, Fleet 55 ja Fleet 33 on rajoitettu pistekeilakattavuus.

Inmarsat-M ja Inmarsat-miniM tarjoavat kevymmän ja liikuteltavamman version käyttää SES (Ship Earth Station) -asemaa. Nämä järjestelmät eivät ole GMDSS:n mukaisia, koska niillä ei ole maailmanlaajuista kattavuutta. Niiden etuna on pieni laitekoko - tärkeää erityisesti antennin kannalta - ja niitä voidaan käyttää puheviestintää ja lyhyisiin tekstiviesteihin. Vaikka Inmarsat-M sisältää kaksisuuntaisen maailmanlaajuisen puhelimen, faxin ja tietokoneen viestiyhteydet, siinä ei ole mahdollisuutta viestien tulostusmahdollisuutta. Siksi, huolimatta sen samankaltaisuudesta ja hyödyllisyydestä erityisesti pienillä aluksilla, se ei vastaa GMDSS -järjestelmän vaatimuksia, joista tärkeimpänä hätäviestien vastaanotto eikä siis kuulu GMDSS -järjestelmään.

Inmarsat -järjestelmän Maa-asemat

LES/CES
Maasemat (LES - Land Earth Station tai CES - Coast Earth Station) ovat tietoliikenne palveluntarjoajien omistamia asemia useissa eri maissa ympäri maailmaa. Jokaiselle merialueelle on useita maasemia.

Maa-asema toimii kansainvälisenä viestiliikenteen välittäjänä välittäen viestejä laivalta maihin, maista laivalle ja laivalta laivalle. Laivalta välitetty viesti voi maa-aseman kautta kulkeutua kaikkialle maailmaan.

Sen lisäksi, että maa-asema tarjoaa rutiinikommunikointia, jokaisella maa-asemalla on suora yhteys meripelastuskeskukseen hätäviestejä varten. Tavallisesti maa-asema voi tarjota myös mahdollisuuden ottaa yhteyden lääkintäasemaan, kun lääkärin apua tarvitaan.

Lista Inmarsat maa-asemiin liitetyistä meripelastuskeskuksista löytyy liitteistä.

SCC, NOC ja NCS
Jokaisella merialueella toimii yksi maa-asema on erityisasemassa, verkkokoordinointiasemana (NCS - Network Coordination Station). NCS tehtävä on jakaa vapaat työskentelykanavat laivojen ja maa-asemien kesken. NCS hallitsee tietyn satelliittin kaikkia kanavia. Mikään maa-asema ei voi varata kanavaa silloin, kun ei ole viestejä välitettäväksi. Näin satelliittipalvelua käytetään tehokkaimmin.

Kahdella muulla maa-asemalla on myös erityisasemat: verkkotoimintoasema (NOC - Network Operations Centre) huolehtii koko viestiverkon toiminnasta. Satelliittivalvonta-asema (SCC - Satellite Control Centre) vastaa satelliittien toiminnasta ja sijoittelusta kaikilla neljällä merialueella.

SCC, NOC ja NCS -asemat ovat kaikki yhteydessä toisiinsa varmistaakseen sujuvan ja luotettavan vietinnän Inmarsat -järjestelmässä. SCC ja NOC sijaitsevat Inmarsatin päämajassa Lontoossa.

SES ja MES
Viestilaitetta aluksella kutsutaan laivan maa-asemaksi (SES -Ship Earth Station). Inmarsat -järjestelmää voivat käyttää myös maalla liikkuvat käyttäjät ja lentokoneet. Heitä kutsutaan liikkuviksi maa-asemiksi (MES - Mobile Earth Station). Kun yhteys muodostetaan SES tai MES -asemasta tietyn satelliitin kautta lähetetty viestipyyntö sisältää maa-aseman, jonka kautta operaattori toivoo viestinsä kulkevan. NCS osoittaa työskentelykanavan ja ohjaa operaattorin viestiliikenteen tuolle kanavalle.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM