VHF -taajuksilla radioaaltojen aallonpituus on noin 2 m. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että VFH -antennin (dipoliantenni) ei tarvitse olla kuin noin puolet tästä pituudesta, noin 1 m. Tämä tekee VHF radiosta hyvin soveltuvan niin suuriin matkustaja-aluksiin, kuin pieniin kalastusaluksiin ja jahteihinkin.

Näin pienitaajuksisilla sähkömagneettisilla aalloilla on taipumus edetä lähes suorassa linjassa lähettimen ja vastaanottimen välillä ja ulottua juuri näkyvän horisontin taakse. Nämä tila-aallot, niinkuin niitä usein kutsutaan, eivät läpäise mäkiä tai suuria rakennuksia, mutta voivat kyllä heijastua niistä. Tästä syystä VHF -antenni tuleekin asentaa aluksen korkeimpaan kohtaan parhaan kantaman saavuttamiseksi.Kun hiiri asetetaan jommankumman aluksen tai maalla olevan rannikkoradioaseman Tx/Rx-tornin päälle, niin huomataan, että punaiseksi väritetty vene on rannikkoradioaseman Tx/Rx-tornin kantaman ulkopuolella. Kaikki muut alukset pystyvät kommunikoimaan radioitse rannikkoradioaseman kanssa, koska ne ovat joko punaista alusta fyysisesti lähempänä rannikkoradioasemaa tai niiden antennit ovat riittävän korkealla saavuttaakseen riittävän suuren kommunikointikantaman. Jos punainen vene olisi lisäksi tarpeeksi kaukana muista aluksista suhteessa VHF-radiokommunikointikantamaan, niin mitään sen lähettämistä hätä-, pika-, turvallisuus- tai rutiinikutsuista ei kuultaisi.

VHF -radiokommunikointikantaman (etäisyys antennista näkyvään horisonttiin) voi laskea seuraavan kaavan mukaan (merkki √ tarkoittaa neliöjuurta):

Etäisyys [NM] = 2,25 x √antennin korkeus [m]

Laskettaessa etäisyyttä kahden antennin välillä tulee molempien antennien kantama ottaa huomioon. Kaava on seuraanlainen:

KAhden antennin välinen etäisyys [NM] = 2,25 x (√antennin korkeus I [m] + √antennin korkeus II[m])

Esimerkki: aluksen antennin kantaman etäisyys (30m merenpinnan yuläpuolella) rannikkoradioaseman antenniin (62 m merenpinnan yläpuolella) on 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM

VHF transmission range

VHF -radiokommunikointikantamat voivat vaihdella suuresti eri alusten välillä sekä eri alusten ja rannikkoradioaseman välillä. Tämä johtuu vaihtelevista käytössä olevien antennien korkeuksista (h), jotka ovat riippuvaisia aluksen koosta ja rannikkoradioaseman sijainnista. Normaaleissa radio-olosuhteissa on odotettavissa oleva VHF-radiokommunikointikantama noin 20 - 30 NM.

VHF -meriradioliikenteen taajuusalue, välillä 156 MHz ja 174MHz, sisältää 57 VHF -kanavaa, jotka on numeroitu peräkkäin väleille VHF CH 1 - VHF CH 28 ja VHF CH 60 - VHF CH 88.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM