Kansainvälisiin toimintoihin soveltuakseen GMDSS-järjestelmä jakaa maailman neljään maantieteelliseen merialueeseen. Nämä alueet ovat A1, A2, A3 ja A4. Solas-aluksille määriteltyjen erilaisten radiokommunikointijärjestelmien kantomatkat vastaavasti määrittelevät näiden merialueiden maantieteelliset rajat.

Alla olevaan taulukkoon sisältyvät tiedot satelliitti- ja radiokommunikoinnin kuuluvuusalueista sekä SOLAS-alusten radiolaitevaatimukset kaikille GMDSS -merialueille.

GMDSS -Merialue

Maantieteellinen satelliitti- ja radiokommunikointi peittoalue

Radio- ja satelliitti kommunikaatiovälineet

Automaattiset ja kannettavat radiolaitteet

A1

Jatkuva VHF (Very High Frequency) DSC (Digital Selective Calling) -peittoalue rannikkoradioasemasta yhdessä VHF RT:n (Radio Telephony) kanssa

(noin 20 - 30 NM rannikolta)

VHF radioDSC and RT

NAVTEX-vastaanotin Automattinen MSI-tietojen (Maritime Safety Information) vastaanotto

406 MHz EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

SART (Search And Rescue Radar Transponder)

VHF -käsipuhelin

A2

Merialueen A1 ulkopuolella

Jatkuva MF (Medium Frequency) DSC -peittoalue rannikkoradioasemasta MF RT:n kanssa

noin 150 NM rannikolta, kuitenkin riittävä peittoalue on usein mahdollista ulottaa aina 400 NM tai pidemmälle rannikolta

MF-radio – DSC, RT ja Telex

Plus

Merialueeseen A1 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF -käsipuhelin

A3

Merialueiden A1 & A2 ulkopuolella

INMARSATin (International Maritime Satellite Organisation) peittoalue, joka on leveyspiirien 700 pohjoista ja 700 eteläistä välillä

HF (High Frequency) radio – DSC, RT ja Telex

Tai

INMARSAT – Satelliittikommunikaatio

Plus

Järjestelmä Merialueen A3 MSI -viestien vastaanottoon (EGC tai Radio Telex)

Plus

Merialueisiin A1 & A2 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF -käsipuhelin

A4

Merialueiden A1, A2 & A3 ulkopuolella

Leveyspiirin 700 P yläpuolella ja 700 E alapuolella

HF radio – DSC, RT ja Telex

Plus

Merialueisiin A1 & A2 kuuluvat laitteet

406 MHz EPIRB

SART

VHF -käsipuhelin

Radiokommunikoinnin kuuluvuusalueet ja SOLAS -alusten radiolaitemääräykset kaikille GMDSS merialueille

Yksityiskohdat SOLAS-alusten radiolaitemääräyksistä löytyvät ALRS Volume 5:stä.

R18-A-crop

Norjan, Grönlannin ja Barentsin meren kartta, jossa GMDSS-merialueet ovat väriltään A1 punainen, A2 vihreä ja A3 sininen ja A4 harmaa.

Yllä olevalla kartalla on nähtävissä, ettei Islannin rannikolla ole GMDSS A1 -merialuetta. Tämä johtuu siitä, ettei Islanti ole varustanut rannikkoaan VHF MRCC:illä. Norjalla kuitenkin on rannikollaan GMDSS A1 -merialue, koska sillä on toimivia VHF MRCC:itä rannikollaan. Islannilla on kuitenkin toimiva MF MRCC, joten sen rannikko on GMDSS merialuetta A2. Islannin ja Norjan välissä on alue, joka ei ole MF MRCC:n peittoalueella, vaan HF MRCC:n peittoalueella. Jos alue on samaan aikaan Inmarsatin peittoalueella (70o P ja 70o E välillä), sitä pidetään A3-alueena; muutoin se on A4-aluetta.

Yllä mainitut turvallisuutta merellä lisäävät radiolaitteet eivät tarkoita matkapuhelimia tai ei-GMDSS:n mukaisia satelliittivälineitä, joihin moni vieläkin merellä ollessaan luottaa. On ehdottoman tärkeää ottaa huomioon, ettei kaupallisia palveluita ole suunniteltu tarjoamaan hätäviestintää merellä.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM