Kun radiokommunikaatiolaitteet ilmaantuivat laivoille, alkoi turvallisuus merellä parantua. Alussa radiokommunikoinnin käyttö laivoilla ei ollut hyvin organisoitua sen suhteen, miten hätäkutsu ohjattiin SAR- (Search and Rescue) organisaatioihin. Pääosin se perustui laivasta laivaan tehtyihin hälytyksiin määrätyillä hätätaajuuksilla. Usein hätäsanoma jäi vastaanottamatta, tai se ei johtanut mihinkään tomenpiteisiin. Ongelman ratkaisemiseksi esiteltiin GMDSS (Global Maritime Distress And Safety System).

GMDSS on tärkeä osa IMO:n (International Maritime Organisation) SOLAS-(Safety of life at sea) konventiota. Se sisältää kansainvälisesti sovitut turvallisuustoimenpiteet, laitetyypit ja käytettävät kommunikointiprotokollat, joiden tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ja tehdä hädässä olevien alusten pelastaminen helpommaksi.

GMDSS tarjoaa toimintatavat radiolaitteiden välityksellä hälyttää maissa olevat meripelastuskeskuset (MRCC, Maritime Rescue and Coordination Centre), rannikkoasemat (CRS, Coast Radio Station) sekä lähistöllä olevat alukset hädässä olevan avuksi. Tämä laivasta rannikolle tehty hälytys takaa nopeat ja tehokkaat SAR-operaatiot. Kaikki SAR-toiminnot ovat MRCC:n ja MRSC:n (Maritime Rescue Subcentre) organisoimia niille määrätyillä merialaueilla, jotka normaalisti rajaavat niden rannikkoa.

GMDSS lähettää automaattisia MSI- (Maritime Safety Information) ilmoituksia rannikkoradioaseman alueella oleville aluksille.

GMDSS määrittelee radiolaitevaatimukset kaikille SOLAS-aluksille riippumatta siitä, millä GMDSS-merialueella alus operoi.

Solas-aluksia ovat kaikki vähintään 300 bruttotonnin rahtialukset ja kaikki matkustaja-alukset tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Yksityiskohtainen Solas-aluksen kuvaus löytyy ALRS Volume 5:stä (Admiralty List of Radio Signals).

Ei-Solas-alusten ei tarvitse noudattaa GMDSS-radiolaitemääräyksiä, mutta yhä useampi kuitenkin noudattaa niitä, mikä johtaa turvallisuuden paranemiseen merellä.

Jotkut maat ovat ulottaneet omissa merilaeissaan GMDSS -radiolaitevaatimukset koskemaan myös ei-Solas-aluksia, kun alukset liikennöivät kyseisen maan lipun alla. Esimerkiksi risteilyjahtien täytyy näissä maissa olla VHF-radiolla varustettuja.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM