GMDSS-tiedon saatavuus on rajoitettua, mikä ei kannusta säännölliseen tietojen kertaukseen - elinikäiseen opiskeluun. GMDSS-taitojen ylläpito on ratkaisevan tärkeää, koska hätätapauksia sattuu merellä harvoin. Näitä tietoja ja taitoja tulisi kerrata säännöllisesti, jotta voitaisiin varmistua miehistön, matkustajien ja rahdin turvallisuudesta (vaikka se ei välttämättä olisikaan lain vaatimus).

Tästä syystä aloitimme GMDSS-kurssien kehittämisen käyttäen verkko-opiskelun mahdollistavaa teknologiaa seuraavin periaattein:
  • GMDSS-kurssit olisivat kaikille ilmaisia
  • GMDSS-kurssien pitää sisältää todenmukainen animaatio GMDSS-laitteiden toiminnasta (ja näin välittää opiskelijalle, miten laite toimii)
  • GMDSS-kurssien pitää sisältää kommunikointilaitteiden simulaattoreita
    (ja asettaa opiskelijan aktiiviseen rooliin; kysymyksiin vastaamisen sijasta opiskelija aktiivisesti harjoittelee ja vahvistaa näin tietojaan simulaattorilla).

Ensimmäinen kurssimme käsitteli ainoastaa VHF-radiojärjestelmää. Se kehitettiin vuonna 2005, ja sitä kutsuttiin "VHF GMDSS -kurssiksi". Aluksi se oli tarjolla ainoastaan sloveniaksi. Kurssi oli hyvin suosittu kotimaassaan Sloveniassa, joten loppuvuodesta 2005 se käännettiin myös englanniksi.

Muutama kuukausi englanniksi julkaisunsa jälkeen se valittiin yhdeksi yhdeksästä parhaasta verkko-opintomateriaalista (valittuna kaikkiaan 443 materiaalin joukosta) "My favourite e-learning resources" -kilpailussa (16.6.2006 - an European Commission initiative “elearningeuropa.info”).

Sillä välin aloitettiin eurooppalainen "EGMDSS"-projekti tarkoituksena päivittää aikaisempi VHF GMDSS -kurssi rannikkolaivurin radiokurssiksi (SRC, Short Range Certificate), joka käännettäisiin 8 kielelle. Vuonna 2006 kaksivuotinen "EGMDSS"-projekti sai EU-rahoituksen "Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action" -ohjelman kautta, ja tulos oli SRC-kurssi käännettynä yli 10 kielelle. "EGMDSS"-projekti käsitti 11 yhteistyökumppania 9 eri maassa.

Vuonna 2008 "EGMDSS"-projektin valmistuttua onnistuneesti 12 yhteistyökumppania 10 maasta aloitti "E-GMDSSVET"-projektin, joka rahoitettiin saman "Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action" -ohjelman kautta. Yksi päätuotoksista oli Avomerilaivurin radiokurssi LRC, joka on käännetty 10 kielelle.

LRC-kurssi, jolle osallistut, on Spinaker d.o.o yrityksen 5 vuoden työn tulos, ja kaikki EU-rahoitetun osan yhteistyökumppanit ovat olleet mukana 18 kuukautta.

Ammattilaiset arvioivat LRC-kurssia jatkuvasti. Olemme varmoja, että kurssi soveltuu tarpeisiisi, kun:
  • valmistaudut avomerilaivurin LRC-radiokokeeseen
  • päivität tietojasi tai
  • yksinkertaisesti opettelet laitteistojen käyttöä.

M.sc. Tomaž Gregorič

director

Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM