Het fonetisch spellingsalfabet wordt gebruikt om delen van berichten of om een roepnaam te spellen die belangrijk kan zijn dan wel anderszins moeilijk te herkennen in spraak communicatie. Het fonetisch spellingsalfabet kent codewoorden toe aan de letters van het Engelse alfabet zodat de codewoorden kunnen worden uitgesproken en begrepen kunnen worden door hen die spraak berichten zenden en ontvangen onafhankelijk van hun moeder taal.Het fonetisch spellingsalfabet is een deel van International Seinboek (International Code of Signals = ICS) en de SMCP (Standard Marine Communicational Phrases).

THE PHONETIC ALPHABET

Letter


Uitspraak

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


NUMMERS

Officieel dienen de nummers gespeld te worden overeenkomstig de regels zoals deze staan omschreven inshould be spelled according to the rules described in het international Seinboek (International Code of Signals = ICS) en in de ITU Manual for use by the Maritime mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (zir tabel hieronder). Aangezien de uitspraak vrij onpraktisch is mag vanaf 2002 ook de manier van spellen worden gebruikt zoals beschreven in de SMCP (Standard Marine Communication Phrases).

Nummer

Uitspraak

(SMCP)

Nummer

Uitspraak

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Decimal Point

DAY SEE MAL


Full Stop

STOP
Druk op de play knop voor een letter om de uitspraak te horen volgens het phonetisch alfabet.


Vervang een woord Spinaker door een andere tekst en druk op de knop om het spellen te horen in het phonetisch alfabet.

Voordat men een deel van een bericht of roepnaam gaat spellen worden de woorden "I SPELL" gebruikt. Bijvoorbeeld het bericht "this is S5L12" kan worden uitgezonden als "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".Sommige delen van een bericht kunnen voor de duidelijkheid worden gespeld:
  • Positie (Latitude and Longitude), bijvoorbeeld "Position 450 36' North 0130 32' East" wordt uigezonden als "Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East";
  • Positie (Bearing and Distance to a point), bijvoorbeeld “ Position 2400 from Koper Castle, 2 miles” wordt uitgezonden als “Position Bissotwo Kartefour Nadazero degrees from Koper Castle, Bissotwo miles;
  • Koers, bijvoorbeeld "My course is 0950" wordt uitgezonden als "My course is Nadazero Novenine Pantafive degrees";
  • Vaart, bijvoorbeeld “My speed is 14 knots” wordt uitgezonden als “ My speed is Unaone Kartefour knots";
  • Tijd, bijvoorbeeld "at 0810" ( LT at 8:10 AM) wordt uitgezonden als "at Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Local Time".