Glavne funkcije NAVTEX sprejemnika so:

 • Vklop/Izklop – sprejemnik moramo zato pred uporabo vedno vklopit;
 • Osvetlitev – omogočeno je prilagajanje osvetlitve zaslona glede na dnevno svetlobo;
 • Izbira sprejemne frekvence (samo pri enofrekvenčnih sprejemnikih) - sprejemnik lahko nastavimo na frekvenco 518 kHz ali 490 kHz.
 • Izbira identifikatorja obalne postaje - vse sprejemnike lahko nastavimo tako, da prikazujejo/tiskajo samo obvestila z izbranih obalnih postaj. Vsak identifikator obalnih postaj od A do Z lahko nastavimo v enega izmed treh različnih načinov delovanja:

- SPREJEMNI način - obvestila se prikazujejo/tiskajo (so sprejeta),

- ZAVRNITVENI način - obvestila se ne prikazujejo/tiskajo (so zavrnjena),

- AVTOMATSKI način - SPREJEMNI in ZAVRNITVENI način se avtomatsko izmenjujeta na podlagi pozicije plovila, toda za takšno uporabo sprejemnika potrebujemo še nanj povezano GPS napravo.

Večina sprejemnikov uporablja za zapis identifikatorjev obalnih postaj v sprejemnem načinu velike tiskane črke v zavrnitvenem načinu pa male tiskane črke.

 • Izbira predmeta obvestila - vse sprejemnike lahko nastavimo tako, da prikazujejo/tiskajo samo obvestila določenih predmetov. Skoraj vsi predmeti obvestila od A do Z se lahko nastavijo na dva načina:

- SPREJEMNI način - obvestila se prikazujejo /tiskajo (so sprejeta),
-ZAVRNITVENI način - obvestila se ne prikazujejo /tiskajo (so zavrnjena).

Obvestila predmetov A, B in D ne morejo biti zavrnjena (IMO priporoča tudi sprejem obvestil predmeta L).

Večina sprejemnikov uporablja za zapis predmetov sporočil v sprejemnem načinu velike tiskane črke v zavrnitvenem načinu pa male tiskane črke. Sprejemnik običajno sprejema vse predmete obvestil dokler ga ne nastavimo drugače.

 • Nastavitev alarma - V primeru sprejema obvestila predmeta D se običajno sproži zvočni alarm.
 • Nastavitev stopnje napake (error rate) - Običajno lahko nastavimo najvišjo dovoljeno stopnjo oziroma prag napake obvestil, ki jih sprejemnik prikazuje/tiska. V primeru, da je ta prag napake prekoračen, se obvestilo ne prikaže/natisne. Običajno je najvišja stopnja napake nastavljena na 30%.

NAVTEX sprejemniki imajo po privzetih nastavitvah omogočeno sprejemanje vseh tipov obvestil z vseh obalnih postaj, kar je prikazano na interaktivni animaciji v nadaljevanju.

Ladja pluje na področju NAVTEX obalne postaje Portpatrick v smeri NAVTEX obalne postaje Malin Head. Identifikatorji NAVTEX obalnih postaj se lahko nastavijo glede na potrebe za sprejem na 518 kHz ali 490 kHz. Privzeto se sprejemajo obvestila iz vseh NAVTEX obalnih postaj, kar je razvidno iz zapisa identifikatorjev z velikimi tiskanimi črkami. Klikni na vsako izmed njih za preklapljanje med sprejemnim in zavrnitvenim načinom. V črnem polju se izpisujejo osnovne informacije obvestil, ki jih sprejema NAVTEX sprejemnik po predvidenem urniku oddajana, glede na nastavitev identifikatorjev obalnih postaj in glede na doseg oddajanja.

Ladja na zgornji sliki pluje iz področja obalne postaje Portpatrick v področje obalne postaje Malin Head, zato je priporočljivo, da sprejema samo obvestila z obalnih postaj z identifikatorjem O in Q na 518 kHz ter opcijsko še obvestila z obalne postaje z identifikatorjem C na 490 kHz. Obvestila z ostalih obalnih postaj lahko zavrne, saj niso pomembna za njeno plovbo.

Priporočila za uporabo NAVTEX sprejemnika

 • V primeru, da sprejemnik prejeta obvestila tiska, v tiskalnik namestite zadostno količino papirja, na plovilu pa imejte tudi zadostno rezervno zalogo papirja.
 • Sprejemnik je potrebno vključiti vsaj štiri ure pred izplutjem, da zagotovo sprejmete vsaj eno obvestilo po predvidenem urniku oddajanja obvestil. Če pogosto plujete, je sprejemnik lahko tudi stalno vklopljen. Tako boste zagotovo prejeli vsa pomembna obvestila, ki jih boste potrebovali med plovbo.
 • Priročnik za upravljanje s sprejemnikom naj bo vedno v bližini sprejemnika in na voljo posadki. Nastavitvljanje sprejemnika je namreč odvisno od izdelovalca oziroma modela sprejemnika.
 • Zraven sprejemnika namestite plastificirano kopijo zemljevida NAVAREA področij, kjer boste po vsej verjetnosti pluli. Zemljevid naj prikazuje vsaj NAVTEX obalne postaje, njihov doseg, čas oddajanja ter njihov identifikator. Vse ustrezne zemljevide lahko najdete v ALRS 5. knjiga.
 • Sprejemnik naj bo nastavljen tako, da bo sprejemal samo obvestila NAVTEX obalnih postaj področja, v katerem plujete in področja, v katerega boste zapluli. S tem se boste izognili sprejemanju odvečnih obvestil, ki vam ne bodo koristile na vaši poti plovbe.
 • Sprejemnik naj bo nastavljen tako, da sprejema samo predmete obvestil, ki jih želite sprejemati. Svetujemo vam, da sprejemate večino predmetov obvestil. Ni vam potrebno sprejemati npr. sporočil, ki se nanašajo na Navaid opremo (Loran), ki ni nameščena na vaše plovilo. Obvestila predmetov A, B, D in L morate obvezno sprejemati.
 • Pazite, da ne zamenjate identifikatorje obalnih postaj s predmeti sporočil. Zelo lahko se vam zgodi, da želite nastaviti identifikatorje obalnih postaj, v resnici pa nastavite predmete sporočil.
 • Na enofrekvenčnih sprejemnikih imejte vedno nastavljeno frekvenco 518 kHz. Sprejemnik lahko preklopite samo za nekaj minut na frekvenco 490 kHz, da lahko sprejmete obvestilo po predvidenem urniku oddajanja obvestil.
 • V primeru, da prejmete nepopolno oziroma popačeno NAVTEX obvestilo, je potrebno obvestiti ustrezno NAVTEX obalno postajo tako, da jim sporočite svojo pozicijo in čas po UTC. S tem lahko pomagate, da se sistem pošiljanja obvestil izboljša.
 • V primeru, da opazite na vaši plovbi kakeršenkoli kritičen dogodek oz. pojav, o tem obvestite najbližjo oziroma najprimernejšo obalno postajo, da lahko ta posreduje to informacijo naprej ostalim plovilom v obliki NAVTEX obvestila (če je seveda obvestilo primerno za vsa plovila v njenem operativnem območju).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM