NAVTEX obalne postaje so del WWNWS (World Wide Navigational Warning Service). WWNWS je globalna koordinacijska služba, ki skrbi za objavo navigacijskih opozoril. Na GMDSS področju plovbe A1 in A2 se ta opozorila oddajajo preko sistem NAVTEX, izven teh dveh področij plovbe pa preko sistema SafetyNET.

WWNWS deli oceane na 16 geografskih področij plovbe, ki jih imenujemo NAVAREA (NAVigational AREA). Označene so z rimskimi številkami. Vključujejo NAVTEX obalne postaje, ki se identificirajo z eno izmed črk abecede od A do Z.

NAVAREAs

Meje NAVAREA področij WWNWS službe

Za zbiranje in posredovanje MSI obvestil znotraj posameznega področja NAVAREA skrbi poseben organ določene države, ki se imenuje NAVAREA koordinator.

NAVAREA NAVAREA koordinator
I Velika Britanija
II Francija
III Španija
IV ZDA
V Brazilija
VI Argentina
VII Južna Afrika
VIII Indiaja
IX Pakistan
X Avstralia
XI Japonska
XII ZDA
XIII Rusija
XIV Nova Zelandija
XV Čile
XVI Peru

NAVAREA koordinatorji

Podrobnosti v zvezi z NAVAREA koordinatorji lahko najdete v ALRS 5. knjiga.

WWNWS obsega tri stopnje opozoril:
  • NAVAREA opozorila; izdaja jih NAVAREA koordinator in vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo pomorščaki za varno plovbo na oceanih. Večinoma se nanašajo na glavne poti plovbe in obalna področja znotraj področja plovbe A3 in A4 in se jih zato oddaja preko satelitskega sistema SafetyNET in ne preko sistema NAVTEX.
  • OBALNA opozorila; tudi ta opozorila izdaja nacionalni koordinator in vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo plovila za varno plovbo v oddaljenosti do 400 NM od NAVTEX obalne postaje oziroma glede na dogovorjeno mejo področja NAVAREA.
  • LOKALNA opozorila; ta opozorila izdaja lokalni koordinator npr. pristanišče ali luka. Opozorila vsebujejo informacije, ki so potrebne za varno plovbo v npr. pristanišču ali v priobalnih vodah, ki jih plovila na odprtem morju ne potrebujejo.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM