SART (Search and Rescue [Radar] Transponder - radarski transponder za iskanje in reševanje) je prenosna naprava, ki se uporablja kot dopolnilo drugim načinom sporočanja stiske. SART omogoča katerikoli ladji/helikopterju/letalu v okolici, da locira preživele s pomočjo lastnega radarskega sistema.

SART vzamemo s sabo na rešilni splav, ko v stiski zapustimo plovilu. Postavimo ga vsaj na nadmorsko višino 1m in ga ga vklopimo, s čimer ga postavimo v način pripravljenosti. To omogoča transponderju SART zaznavanje signala X-band radarja plovila/helikopterja/letala v operaciji iskanja in reševanja. Ob tem SART preživelim v rešilnem splavu oddaja ustrezen svetlobni signal (odvisen je od modela transponderja).

SIMRAD SA50SIMRAD SA50 SART

SART transponder

Ko SART zazna signal X-band radarja (9.2 - 9.5 GHz) plovila/helikopterja/letala, ki pluje oziroma leti mimo, se SART preklopi v oddajni način in začne oddajati poseben signal. Ob tem SART preživelim v rešilnem splavu oddaja ustrezen zvočni in svetlobni signal (odvisen je od modela transponderja).

Poseben signal, ki ga oddaja SART zaznajo plovila/helikopterji/letala preko njihovega lastnega X-band radarja, na katerem se pojavi značilni vzorec linije dvanajstih pik/lokov/krogov v enakomernem razmaku. Značilni vzorec nakazuje smer v kateri se nahaja SART, pri čemer središče radarske slike predstavlja lokacijo plovila/helikoptera/letala, najbližja pika središču pa lokacijo transponderja SART.

Sart signal on the radar

Značilni vzorec, ki ga na zaslonu X-band radarja povroči oddajanje transponderja SART

V primeru, da je SART postavljen vsaj na nadmorski višini 1 m in je X-band radar postavljen vsaj na nadmorski višini 15 m, je oddajanje transponderja SART mogoče zaznati samo do 5 NM daleč. Območje zaznavanja se bistveno poveča (na približno 40 NM) v primeru uporabe letala ali helikopterja na nadmorski višini 1000 m ali več.

Kako ukrepati v primeru sprejema signala iz transponderja SART

V primeru, da na svojem X-band radarju opazite vzorec značilen za oddajanje SART transponderja, morate:

  • čimprej obvestiti najbližji MRCC ali obalno postajo (MRCC bo nadzoroval akcijo iskanja in reševanja in bo dal ustrezna navodila),
  • poskusiti kontaktirati preživele s pomočjo VHF radijske postaje preko VHF CH 16 (preživeli imajo lahko s seboj ročno VHF radijsko postajo),
  • poskusiti vizualno locirati SART (če je možno),
  • poskusiti poiskati rešilni splav na lokaciji transponderja SART (če je možno).

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila z nosilnostjo manjšo od 500 GRT morajo imeti en transponder SART, vsa tovorna in potniška plovila z nosilnostjo večjo od 500 GRT morajo imeti dva transponderja SART, trajekti pa morajo imeti en transponder SART na vsake štiri rešilne splave. Transponderji SART morajo biti opremljeni z baterijo, ki mora omogočati vsaj 96 ur delovanja v stanju pripravljenosti in vsaj 8 ur nenehnega delovanja v oddajnem načinu.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM