EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) je satelitska radijska boja za določanje pozicije v stiski. EPIRB SAR (Search and Rescue - iskanje in reševanje) službam sporoča identiteto (na podlagi enolične idenifikacijske številke) in lokacijo osebe ali plovila, ki je v veliki nevarnosti in potrebujejo takojšnjo pomoč.

Simrad EG50 EPIRB

Boja EPIRB

Sestavni deli boje EPIRB

Glavni sestavni deli boje EPIRB so:

  • Antena; med oddajanjem mora biti postavljena čimbolj vertikalno,
  • Vodno stikalo; le to ob stiku z vodo avtomatsko vklopi EPIRB;
  • Stikalo za vklop; omogoča ročni vklop boje EPIRB,
  • Testni gumb; omogoča zagon testnega postopka, s katerim lahko preverimo delovanje boje,
  • Vrv; z vrvjo EPIRB povežemo z rešilnim splavom,
  • Stroboskopska luč; ob vklopu boje EPIRB le ta začne utripati in s tem vizualno pomaga SAR službam,
  • LED indikatorji in brenčač; služijo za prikaz stanja, v katerem se nahaja EPIRB in za prikaz rezultatov testnega postopka,
  • Vgrajena baterija, ki omogoča vsaj 48 ur oddajanja,
  • GPS sistem za pozicioniranje, ki je vgrajen v večino modelov (toda ne v vse); omogoča takojšnji začetek SAR operacije.

Za razliko od prenosnih boj EPIRB, ki jih je mogoče vklopiti ročno, se morajo vgrajene boje EPIRB biti zmožne vklopiti avtomatsko brez kakršnegakoli posredovanja.

Kaj se zgodi, ko se aktivira EPIRB

Ko se v stiski aktivira EPIRB, le ta začne oddajati radijski signal. Radijski signali z vključeno identifikacijsko številko in pozicijo se preko satelitov prenesejo najbližjemu centru MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre - koordinacijski center za reševanje). MRCC na podlagi prejete identifikacijske številke najprej dekodira kodo države in nato iz registracijske baze te države pridobi informacije o plovilu, ki mu pripada ta EPIRB, ter informacije o njegovi radijski opremi in kontaktni osebi. Nato se začne SAR operacija. SAR plovilo/helikopter/letalo, ki sodeluje v akciji iskanja in reševanja, iskanje začne iz pozicije, ki je bila poslana preko satelitov, nato pa poskuša najti EPIRB na osnovi njegovega radijskega signala s pomočjo ustrezne opreme za iskanje.

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila morajo imeti EPIRB, ki deluje na frekvencah 406 MHz in 121.5 MHz. 406 MHz radijski signali se uporabljajo za detekcijo in lociranje plovila v stiski. 121.5 MHz radijski signali pa uporablja SAR plovilo/helikopter/letalo pri iskanju boje EPIRB s pomočjo ustrezne opreme za iskanje na podlagi radijskega signala.

V skladu z zahtevami SOLAS konvencije morajo biti boje EPIRB opremljene z baterijo, ki omogoča najmanj 48 ur oddajanja.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM