Po prioriteti poziv sigurnosti slijedi hitnom pozivu. Taj poziv postaje upotrebljavaju za otpremanje MSI poruka, važnih navigacijskih upozorenja ili vremenskih obavijesti/prognoza.

Nakon otpremanja DSC poziva sigurnosti na VHF CH 70 slijedi govorna komunikacija na VHF CH 16 ili na izabranom radnom kanalu, što počinje proceduralnom riječju Securite. Poziv sigurnosti može biti namijenjen svim postajama ili pak određenoj postaji (određene postaje nije moguće zvati DSC kontrolom D razreda).

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS ili
(ime postaje izgovoreno tri puta)

THIS IS (MMSI broj plovila), (ime postaje izgovoreno tri puta), (pozivni znak plovila)

(poruka sigurnosti)

OUT
SECURITE, SECURITE, SECURITE

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA ili
(ime postaje izgovoreno tri puta)

OVDJE (MMSI broj plovila), (ime postaje izgovoreno tri puta), (pozivni znak plovila)

(poruka sigurnosti)

GOTOVO
Primjer poziva sigurnosti

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
SECURITE, SECURITE, SECURITE

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA

OVDJE 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, pozivni znak Sierra 5 Lima 1 2

Navigacijsko upozorenje 0845 UTC

Position 450 36’ sjeverno 0130 32’ istočno

Primjećena 3 djelomično potopljena 20 stopna kontejnera

Obratite pažnju u plovidbi tim područjem

GOTOVO
Primjer poziva sigurnosti

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

U nastavku je opisan postupak otpremanja DSC poziva sigurnosti preko VHF CH 70 pomoću DSC kontrole:
  1. Pritisnite meku tipku "Call"
  2. Pritisnite meku tipku "Type" za pomicanje po popisu kategorija poziva, do poziva sigurnosti
  3. Automatski određen radni kanal VHF CH 16 za govornu komunikaciju, možete izmjeniti:
    • izaberite jedan od prethodno uprogramiranih VHF CH 06, 08, 72 i 77 - pritiščite meku tipku "Chan" za pomicanje po popisu prethodno uprogramiranih kanala, izabrani kanal potvrdite pritiskom na tipku "E", ili
    • ručno upišite broj kanala pomoću tastature i pritisnite tipku "E"
  4. Pritisnite meku tipku "Send"
  5. Pritisnite tipku "E"Otpremanje DSC poziva sigurnosti


DSC poziv sigurnosti šalje se svim brodovima preko VHF CH 70. Nastavite govornim otpremanjem poziva sigurnosti preko VHF CH 16, što

počinje proceduralnom riječju Securite.

Prijem poziva sigurnosti

Nakon prijema poziva sigurnosti preko VHF CH 70 VHF radio postaja automatski preklopi na radni kanal. Poruku sigurnosti moramo pažljivo saslušati.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Nakon prijema DSC poruke sigurnosti pritisnite meku tipku "OK" kako bi prekinuli zvonjenje i izbrisali informacije o pozivu sa ekrana.
Pritiskom na meku tipku "Stop" samo prekidate zvonjenje.Prijem poruke sigurnosti

Last modified: Friday, 20 November 2020, 1:48 PM