Hitni poziv je drugi po prioritetu, odmah nakon poziva pogibelji. Upotrebljavamo ga za emitiranje hitnih poruka, koje se odnose na sigurnost broda ili osoba na plovilu, ali se još ne traži pomoć. Ova kategorija poziva ima prednost pred svim ostalim kategorijama poziva osim poziva pogibelji.

Ponekad je veoma teško odlučiti, dali je u danoj situaciji opravdan poziv pogibelji ili je dovoljan samo hitni poziv. Primjer: pri oštećenju plovila i opasnom zanošenju prema hridima, na koje će plovilo naletjeti u roku 20 minuta, bez ustručavanja otpremite poziv pogibelji. A u slučaju, da će plovilo naletjeti na hridi tek za četiri sata, treba otpremiti hitni poziv.

U slučaju hitnog poziva vezanog na zdravstveno stanje osoba na plovilu i traženjem liječničke intervencije (Medico), obalna postaja vas poveže sa liječnikom. Ako je potrebna evakuacija povrijeđenih osoba, pri tome može pomoći obalna straža (Medivac).

Nakon otpremanja DSC hitnog poziva na VHF CH 70, VHF radio postaja automatski će preklopiti na VHF CH 16 a nakon toga mora započeti govorna komunikacija na istom kanalu. Govorna komunikacija mora započeti proceduralnim riječima Pan Pan. Hitni poziv može biti namijenjen svim postajama ili pak određenoj postaji (određene postaje nije moguće zvati sa DSC kontrolom D razreda).
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS ili
(ime postaje izgovoreno tri puta)

THIS IS (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovoreno tri puta), (pozivni znak plovila)

POSITION (pozicija plovila)

(uzrok poziva, potrebna pomoć, broj osoba na plovilu, infomacije potrebne za spašavanje)

OVER
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA ili
(ime postaje izgovoreno tri puta)

OVDJE (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovoreno tri puta), (pozivni znak plovila)

POZICIJA (pozicija plovila)

(uzrok poziva, potrebna pomoć, broj osoba na plovilu, infomacije potrebne za spašavanje)

PRIJEM
Primjer hitnog poziva

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS


THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation


Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA

OVDJE 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, pozivni znak Sierra 5 Lima 1 2

POZICIJA 45° 36' sjeverno 013° 32' istočno

Medivac

Ozlijeđenog člana posade potrebno je evakuirati

Plovimo prema Trstu brzinom od 6 čvorova

PRIJEM
Primjer hitnog poziva

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

U nastavku opisan je postupek otpremanja DSC hitnog poziva preko VHF CH 70 pomoču DSC kontrole:
  1. Pritisni meku tipku "Call"
  2. Dva puta pritisni meku tipku "Type" za pomicanje po popisu kategorija poziva do hitnog poziva
  3. Pritisni meku tipku "Send"
  4. Pritisni tipku "E"Otpremanje DSC hitnog poziva

DSC hitni poziv otprema se svim brodovima preko VHF CH 70. Nastavite govornim otpremanjem hitnog poziva preko VHF CH 16, što počinje proceduralnim riječima Pan Pan.

Prijem hitnog poziva

Nakon prijema DSC hitnog poziva preko VHF CH 70, VHF radio postaja automatski će preklopiti na VHF CH 16. Tada je potrebno slušati hitne poruke na tom kanalu. Ako smo u mogućnosti pomoči, to moramo govorno poručiti na VHF CH 16. Ako hitnom pozivu ne slijedi govorno emitiranje na VHF CH 16, pričakajte 3 minute i ako govorna komunikacija još nije uspostavljena, obavijestite odgovarajuće organe na obali te natavite s normalnim radom.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Nakon prijema DSC hitnog poziva pritisnite meku tipku "OK" kako bi prekinuli zvonjenje i izbrisali informacije o pozivu sa ekrana. Pritiskom na meku tipku "Stop" prekidate samo zvonjenje.Prijem hitnog poziva

Last modified: Monday, 16 November 2020, 4:10 PM