Poziv pogibelji otprema se preko VHF CH 70 pomoću DSC kontrole (DSC poziv pogibelji) u slučaju, da su brod ili posada izloženi neposrednoj opasnosti i trebaju što hitniju pomoć.

DSC poziv pogibelji preko VHF CH 70 šalje slijedeće informacije:
 • MMSI broj plovila,
 • poziciju plovila (pozicija se upisuje ručno ili automatski, preko povezanog GPS-a),
 • UTC vrijeme, kada je bila pozicija posljednji put ažurirana,
 • vrstu poziva (vrsta ostaje neodređena, ako otpremimo nepripremljeni poziv pogibelji)
Pozicija plovila i UTC vrijeme te pozicije je veoma važan podatak u svim akcijama spašavanja. Ako VHF radio postaja nije povezana sa GPS-om ili automatsko unošenje pozicije plovila i UTC nije ispravno, moramo poziciju plovila in UTC unositi ili popravljati ručno. Preporuča se popravak na barem svaka 4 sata.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

 1. Pritisni meku tipku "Menu""
 2. Pritisni meku tipku "Posn"
 3. Pritisni meku tipku "Posn"
 4. Pomoću tastature upiši zemljopisnu širinu i dužinu, a pomoću mekih tipki znakove N,S,E i W
 5. Pritisni tipku "E"
 6. Pomoću tastature upiši UTC vrijeme (24-satni format)
 7. Pritisni tipku "E"Ručno upisivanje pozicije i UTC vremena

Obično se DSC poziv pogibelji otprema svim postajama, primaju ga sve VHF radio postaje i obalne postaje unutar dometa postaje, koja emitira poziv.

Nakon otpremljenog DSC poziva pogibelji očekuje se, da će obalna postaja potvrditi prijem poziva sa DSC potvrdom poziva i da će voditi akciju spašavanja, koja će vjerojatno uključivati i ostala plovila v blizini.

Nakon primljene DSC potvrde, moramo poziv pogibelji predati još i govorno preko VHF CH 16.
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS (ime plovila izgovaramo tri puta)

MAYDAY

(MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

POSITION (pozicija plovila) AT (UTC vrijeme pozicije plovila)

(vrsta nesreće)

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

(informacije o broju osoba i sve druge informacije, koje mogu biti od koristi prilikom traganja i spašavanja, vremenske prilike, aktiviran EPIRB itd.)

OVER
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

OVDJE (ime plovila izgovaramo tri puta)

MAYDAY

(MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

POZICIJA (pozicija plovila) U (UTC vrijeme pozicije plovila)

(vrsta nesreće)

TREBAMO HITNU POMOĆ

(informacije o broju osoba i sve druge informacije, koje mogu biti od koristi prilikom traganja i spašavanja, vremenske prilike, aktiviran EPIRB itd.)

PRIJEM
Primjer poziva pogibelji

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker


MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign
Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately 2 0 minutes

OVER
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

OVDJE jedrenjak Spinaker, Spinaker, Spinaker

MAYDAY

278054321, Spinaker,
pozivni znak Sierra 5 Lima 1 2

POZICIJA 450 36' sjeverno 0130 32' istočno U 0545 UTC

Imamo slomljen jarbol, a zbog preslabog motora opasno nas zanosi prema stjenovitoj obali.

TRAŽIM HITNU POMOĆ

Na brodu se nalazi 5 osoba, zbog jakog vjetra morat ćemo napustiti brod za otprilike 20 minuta

PRIJEM
Primjer poziva pogibelji

U slučaju, da je poziv pogibelji već bio otpremljen, slijedeći poziv ne započinjemo sa MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, već samo sa MAYDAY.

Razlikujemo tri vrste poziva pogibelji.

Nepripremljen DSC poziv pogibelji (UNDESIGNATED DISTRESS)

Nepripremljen DSC poziv pogibelji otpremimo pritiskom na jednu tipku ili na dvije tipke istovremeno. Te tipke su obično zaštićene poklopcem. Tipke moramo držati otprilike 5 sekundi.

Nepripremljen DSC poziv pogibelji smijemo poslati samo, ako nemamo vremena za sastavljanje poruke pogibelji, jer:
 • proslijeđena pozicija plovila i UTC vrijeme nisu provjereni i po potrebi ažurirani,
 • poziv neće sadržavati infomacije o vrsti nesreće.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

 1. Tipka za poziv pogibelji "DISS" smještena je ispod kliznog poklopca "DISTRESS", kojega prije otpremanja poziva odmaknemo.
 2. Za otpremanje DSC poziva pogibelji držite tipku "DISS" najmanje 5 sekundi. Na ekranu se vidi odbrojavanje vremena. DSC poziv pogibelji neće biti otpremljen, ako pustite tipku "DISS" prije završenog odbrojavanja.Otpremanje nepripremljenog DSC poziva pogibelji

Pripremljen DSC poziv pogibelji (DESIGNATED DISTRESS)

Pripremljen DSC poziv pogibelji otpremimo pritiskom na jednu tipku ili na dvije tipke istovremeno. Te tipke su obično zaštićene poklopcem. Tipke moramo držati otprilike 5 sekundi.

Otpremanje pripremljenog DSC poziva pogibelji omogućeno je DSC kontrolom, preko koje možemo u poziv uključiti vrstu nesreće i po potrebi ručno ažurirati poziciju plovila i UTC vrijeme.

Međunarodno dogovorene vrste nesreća su:
 • Fire/Explosion - požar/eksplozija,
 • Flooding - prodor vode,
 • Collision - sudar,
 • Grounding - nasukanje,
 • Listing/Capsizing - naginjanje/prevrtanje,
 • Sinking - potonuće,
 • Disabled & Adrift - onesposobljenost/opasno zanošenje,
 • Abandoning - napuštanje broda,
 • Man overboard - čovjek u moru,
 • Undesignated (u upotrebi za nepripremljen DSC poziv pogibelji) - neodređena nesreća.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

 1. U slučaju, da pozicija plovila i UTC nisu ažurirani, moramo ih ažururati postupkom opisnanim na početku ovog poglavlja. Nakon toga nastavljamo sastavljati pripremljeni DSC poziv pogibelji.
 2. Tipka za poziv pogibelji "DISS" je smještena ispod kliznog poklopca "DISTRESS", kojega prije otpremanja poziva odmaknemo.
 3. Pritisnite tipku za poziv pogibelji "DISS", da se na ekranu pokažu informacije o DSC pozivu pogibelji.
 4. U slučaju, da prikazana pozicija plovila nije točna:
  1. pritisnite meku tipku pored koje je ispisana pozicija
  2. upiši zemljopisnu širinu i dužinu pomoću tastature i mekih tipki za "N","S","E" in "W"
  3. pritisni tipku "E"
 5. U slučaju, da prikazano UTC vrijeme nije točno:
  1. pritisnite meku tipku pored koje je ispisano UTC vrijeme
  2. pomoću tastature upišite UTC vrijeme (24-satni format)
  3. pritisnite tipku "E"
 6. Pritisnite donju meku tipku i sa liste izaberite najprikladniju vrstu nesreće
 7. Pripremljeni poziv pogibelji konačno pošaljete tako, da držite tipku "DISS" najmanje 5 sekundi. Na ekranu se vidi odbrojavanje vremena. DSC poziv pogibelji neće biti otpremljen, ako pustite tipku "DISS" prije završenog odbrojavanja.Otpremanje pripremljenog DSC poziva pogibelji - vrsta nesreće "Collision - sudar"

Proslijeđivanje poziva pogibelji (DISTRESS RELAY)

Proslijeđivanje poziva pogibelji upotrebljavamo, kad:
 • druga osoba ili plovilo u pogibelji nije u mogućnosti otpremiti poziv pogibelji preko VHF radio postaje (npr. kada primjetimo ispaljene signalne rakete) ili
 • se druga osoba ili plovilo u pogibelji nalazi izvan VHF DSC dometa radio signala obalne postaje, npr. u GMDSS področju plovidbe A2, A3 ili A4.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)


RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

MESSAGE BEGINS

(primljena poruka plovila u pogibelji ili infomacije o pozivu pogibelji)

MESSAGE ENDS

OVER
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

OVDJE (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)

PRIJEM MAYDAY OD (MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

POČETAK PORUKE

(primljena poruka plovila u pogibelji ili infomacije o pozivu pogibelji)

KRAJ PORUKE

PRIJEM
Primjer prosljeđivanja poziva pogibelji

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY


THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM 278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

MESSAGE BEGINS

Position 450 36' North 0130 32' East at 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
Immediate assistance required
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes


MESSAGE ENDS

OVER
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

OVDJE trajekt Cathrine, Cathrine, Cathrine

PRIMLJEN MAYDAY OD 278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POČETAK PORUKE

pozicija 45° 36' sjeverno 013° 32' istočno ob 0545 UTC
Imamo slomljen jarbol, a zbog preslabog motora opasno nas zanosi prema stjenovitoj obali.
Tražim hitnu pomoć
Na brodu se nalazi 5 osoba, zbog jakog vjetra morat ćemo napustiti brod za otprilike 20 minuta

KRAJ PORUKE

PRIJEM
Primjer prosljeđivanja poziva

U slučaju, da DSC poziv pogibelji primi obalna VHF radio postaja, odmah ga potvrđuje. Ako DSC poziv pogibelji ostane nepotvrđen, DSC kontrola ga automatski šalje svake 4,5 minute. DSC poziv pogibelji možemo ponovno poslati i ručno. Najprije moramo prekinuti slanje DSC poziva pogibelji i ponovno ga poslati po standardnom postupku. U trenutku kada je DSC poziv pogibelji primljen i potvrđen, slanje DSC poziva pogibelji automatski se zaustavi. DSC potvrda poziva pogibelji sadrži slijedeće informacije:
 • MMSI obalne postaje, koja je potvrdila poziv pogibelji,
 • MMSI postaje, koja je otpremila poziv pogibelji.
Svaku dalju komunikaciju v okviru poziva pogibelji na VHF CH 16 govorno će potvrđivati obalna postaja, kao i sva plovila v blizini, koja su pod nadzorom iste obalne postaje.

Prijem poziva pogibelji

Nakon prijema DSC poziva pogibelji na VHF CH 70 moramo slušati VHF CH 16. Sačekamo na DSC potvrdu poziva od obalne postaje ili bilo koje druge postaje i pratimo govornu komunikaciju na VHF CH 16. U slučaju, da vaše plovilo može biti od pomoći, poziv potvrdite govorno, preko VHF CH 16.

U slučaju, da DSC pozivu pogibelji ne slijedi govorna komunikacija na VHF CH 16 odnosno DSC potvrda poziva od obalne ili bilo koje druge postaje, vi potvrdite poziv pogibelji govorno preko VHF CH 16 i nastavite govornu komunikaciju na VHF CH 16 te na svaki način pokušajte obavijestiti odgovarajuće organe na obali.

MAYDAY

(MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)

THIS IS (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)

RECEIVED MAYDAY
MAYDAY

(MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

OVDJE (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)

RECEIVED MAYDAY
Primjer govorne potvrde poziva pogibelji

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Nakon prijema DSC poziva pogibelji pritisnite meku tipku "OK", da prekinete zvonjenje. Na ekranu će se pojaviti osnovne informacije o primljenom DSC pozivu pogibelji. Pritisnite meku tipko arrow i arrow za prikaz više informacija o primljenom DSC pozivu pogibelji.Prijem DSC poziva pogibelji

Nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16

U slučaju pogibelji na moru na VHF CH 16 obavezno treba uspostaviti tišinu, tako da je taj kanal na raspolaganju isključivo spašavanju. Potreban je nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16. Za odgovarajući nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16 moraju sve postaje upotrebljavati međunarodno propisane proceduralne riječi.

SEELONCE MAYDAY znači, da smije VHF CH 16 upotrebljavati isključivo plovilo u pogibelji i odgovorni organ (npr. obalna postaja) te ostala plovila, ki su bila zamoljena za pomoć. Poruku smije otpremiti odgovorni organ u slučaju, da treće plovilo ometa govornu komunikaciju na VHF CH 16.

SEELONCE DISTRESS znači, da smije VHF CH 16 upotrebljavati isključivo plovilo u pogibelji i odgovorni organ (npr. obalna postaja) te ostala plovila, koja su bila zamoljena za pomoć. Poruku smije otpremiti bilo koja postaja u slučaju, da treće plovilo ometa govornu komunikaciju na VHF CH 16.

PRUDONCE znači, da se smije VHF CH 16 upotrebljavati u ograničenom opsegu. Poruku otprema odgovorni organ u slučaju, kada je akcija spašavanja već započela, ali se ne očekuje skoro završavanje, zato je VHF CH 16 na raspolaganju i za druge hitne poruke.

SEELONCE FEENEE znači, da je poziv pogibelji odnosno akcija spašvanja zaključena i na VHF CH 16 može se uspostaviti uobičajena govorna komunikacija. Obično tu poruku šalje obalna postaja.

Postupak za nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16 uvijek je jednak, time da se u različitim okolnostima upotrebljavaju druge proceduralne riječi.

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS


THIS IS (ime postaje ili odgovornog organa izgovoreno tri puta)

(datum i UTC vijeme)

(MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

(odgovarajuća proceduralna riječ)

OUT
MAYDAY

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA

OVDJE (ime postaje ili odgovornog organa izgovoreno tri puta)

(datum i UTC vijeme)

(MMSI broj plovila u pogibelji), (ime plovila u pogibelji), (pozivni znak plovila u pogibelji)

(odgovarajuća proceduralna riječ)

GOTOVO
Primjer poruke za nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT
MAYDAY

SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA, SVIM BRODOVIMA

OVDJE JE RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER


21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, pozivni znak Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

GOTOVO
Primjer poruke nakon završene akcije spašavanja

Opoziv lažnog DSC poziva pogibelji

Kada DSC poziv pogibelji otpremimo greškom, moramo prekinuti automatsko ponavljanje DSC DSC poziva pogibelji pritiskom na odgovarajuću tipku ili tako, da isključimo napajanje VHF radio postaje (nakon nekoliko sekundi možemo ga ponovo uključiti). Nakon toga na VHF CH 16 svim postajama govorno otpremimo poruku opoziva DSC poziva pogibelji, ki je bio otpremljen greškom. Poruku opoziva trebalo bi otpremati isključivo na engleskom jeziku, kako bi ga razumjeli svi operateri bez iznimki.

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (MMSI broj plovila), (ime plovila izgovorimo tri puta), (pozivni znak plovila)

POSITION (pozicija plovila) AT (UTC vrijeme pozicije plovila)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (datum i UTC vrijeme opozvanog poziva pogibelji)

OVER
Primjer opoziva greškom otpremljenog poziva pogibelji

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Primjer opoziva greškom otpremljenog poziva pogibelji
Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:52 PM