Jedna od glavnih funkcija VHF radio postaje je predaja i primanje DSC poziva, što nam omogućava DSC kontrola. DSC pozive upotrebljavamo za "dozivanje ljudi", čemu slijedi govorna komunikacija.

DSC upotrebljavamo iz više razloga:
 • Omogućava nam automatsko slušanje, što je pouzdanije od neprekidnog "zvučnog" slušanja izabranih kanala pomoću jedne od RT funkcija.
 • Aktiviranje poziva preko DSC kontrole potječe veoma brzo (približno 0.5 sekunde na tome namijenjenoj pomorskoj frekvenciji) i vremenski je kraći od govornog poziva. To je posebno značajno na područjima, na kojima su VHF kanali često zauzeti.
 • Poziv pogibelji aktiviramo veoma brzo, pritiskom na jednu jedinu tipku "Distress".
 • Na raspolaganju je više kategorija poziva, koji su razvrstani po značajnosti: poziv pogibelji, hitni poziv, sigurnosni poziv i rutinski poziv.
Vrste DSC poziva su (Koga zovemo?):
 • ALL SHIPS – poziv svim postajama unutar dometa VHF radio postaje, koja zove,
 • INDIVIDUAL – poziv samo jednoj određenoj postaji unutar dometa VHF radio postaje, koja zove,
 • GROUP – poziv grupi postaja, koje imaju isti grupni MMSI broj i nalaza se unutar dometa VHF radio postaje, koja zove,
 • GEO – poziv svim postajama, koje se nalaze na određenom geografskom području i ujedno unutar dometa VHF radio postaje, koja zove.

Kategorije DSC poziva su namijenjene svrstavanju poziva po značajnosti u slijedećem redoslijedu (Zbog čega zovemo?):

 • DISTRESS – poziv pogibelji koji označava, da brodu i ljudskim životima na brodu, prijeti ozbiljna i neizbježna opasnost i da traži što hitniju pomoć (to je poziv najveće važnosti i šalje se svim postajama),
 • URGENCY – hitni poziv koji se emitira u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti, koja prijeti ljudima ili plovilu, ali nije potrebna hitna pomoć (šalje se svim postajama, svim postajama u određenom geografskom področju ili samo određenoj postaji),
 • SAFETY – sigurnosni poziv, označava, da će postaja emitirati MSI (Maritime Safety Information) poruku, koja se odnosi na vrlo važno navigacijsko ili meteorološko upozorenje. Upotrebljava se za emitiranje vremenskih prognoza ili upozorenje na opasnosti koje prijete sigurnoj plovidbi, ... (šalje se svim postajama, svim postajama u određenom geografskom področju ili samo određenoj postaji),
 • ROUTINE – rutinski poziv, poziv koji označava najniži stupanj značajnosti, upotrebljava se za opće pozive, kao npr. za uspostavljanje RT (govorne) komunikacije sa pretplatnikom kopnene stacionarne telefonije preko obalne postaje (šalje se svim postajama ili samo određenoj postaji).

DSC pozivi upotrebljavaju se za automatsko dozivanje postaja, s kojima želimo komunicirati, kako bi nakon toga uspostavili govornu komunikaciju.

DSC pozive generira VHF DSC radio postaja, koja ujedinjuje funkcije običnog telefona i obične pomorske VHF RT radio postaje. DSC kontrola odnosno modem omogućava slanje uzastopnih digitalnega znakova preko VHF CH 70, što aktivira zvonjenje VHF DSC radio postaje, koju zovemo.

Nakon što VHF DSC radio postaja, koju zovemo, primi poziv i potvrdi ga (acknowledge), uspostavi se govorna komunikacija.

U slučaju, da poziv nije potvrđen, ostat će neodgovoren, a detalji o pozivu automatski će se pohraniti u dnevnik primljenih poziva.

DSC kontrole podijeljene su u više razreda, s obzirom na to, tko ih upotrebljava i u kakve svrhe. VHF radio postaja, koju simuliramo, pripada najraširenijem D razredu DSC kontrola. D razred DSC kontrola onemogućava određene funkcije, koje ima najjači A razred (razlike su opisane u slijedećim poglavljima).

Funkcije DSC kontrole su opisane u slijedećim poglavljima.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Za upotrebu DSC kontrole, moramo VHF radio postaju podesiti na DSC način. Pritišćitete na gornju meku tipku dok se na ekranu ne pojavi oznaka "Rad".

Display
VHF radio postaja u DSC načinu
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM