Tijekom plovidbe moraju sva plovila neprekidno slušati VHF CH 16. Funkcija pretraživanja omogućava cikličko slušanje VHF CH 16, a uz to u brzom redoslijedu još neograničen broj dodatnih kanala. VHF radio postaja zaustavi se na kanalu, na kojem prepozna signal. Taj kanal možemo izdvojiti iz ciklusa ili nastaviti.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Funkciju pretraživanja uključujemo pritiskom na meku tipku "Scan". Funkcija pretraživanja ciklički sluša sve kanale v ciklusu, i zaustavlja pretraživanje na kanalima, na kojima prepozna signal. Kada se pretraživanje zaustavi na nekom kanalu, možemo:
  • nastaviti ciklus pritiskom na meku tipku "Adv",
  • trenutni kanal izdvojimo iz ciklusa pritiskom na meku tipku "Inh" i nastavljamo ciklus (tako u slijedećem ciklusu nije potrebno ponovno pritiskati meku tipku "Adv").

Za isključivanje funkcije pretraživanja pritisnite tipku "C" ili "16".

Kanale možemo izdvojiti ili dodati u ciklus pretraživanja i u slučaju, kad funkcija pretraživanja nije uključena. Izaberite kanal, koji želite izdvojiti, i držite tipku "Scan", dok se ne oglasi dvojni pisak. Za vraćanje izdvojenog kanala u ciklus pretraživanja, izaberite kanal, koji želite dodati, i držite tipku "Scan", dok se ne oglasi dvojni pisak.
Uključivanje funkcije pretraživanja, nastavak ciklusa nakon prepoznavanja signala na VHF CH 16 i nakon toga izdvajanje tog kanala iz ciklusa pretraživanja

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:51 PM