Večina VHF radio postaja ima i funkciju trostrukog slušanja (Tri Watch), koja djeluje po istom principu kao dvostruko slušanje, s tom razlikom, da se smjenjuju tri kanala: radni kanal, VHF CH 16 i korisnički kanal. Trostruko slušanje uključimo posebnom tipkom "TW", "Tri" ili "T/W", ali prije toga mora biti podešen i korisnički kanal, koji ne smije biti jednak kao radni kanal ili VHF CH 16.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Za uključivanje trostrukog slušanja najprije izaberite radni kanal i pritisnite meku tipku "T/W". Na ekranu će se pojaviti oznaka "T/W" i vidjet će se smjenjivanje izabranog radnog kanala, VHF CH 16 i korisničkog kanala. U slučaju prijema signala na jednom od ta tri kanala, trostruko slušanje će se isključiti i VHF radio postaja ostat će na kanalu, na kojem je u tijeku komunikacija. Trostruko slušanje isključite pritiskom na tipku "16", ili "C".Uključivanje trostrukog slušanja na radnom kanalu VHF CH 15 (prethodno je bio izabran korisnički kanal VHF CH 06)

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:40 PM