Tijekom plovidbe moramo neprestano slušati VHF CH 16, ali postoji mogučnost, da istovremeno slušamo i neki drugi kanal, kao npr. kanal lučkih službi. Pritiskom na tipku "DW" ali D/W" uključujemo funkciju dvostrukog slušanja (Dual Watch), koja nam omogućava slušanje trenutno izabraneg radnog kanala i VHF CH 16, naizmjenice.

Tijekom plovidbe preporučljivo je slušanje VHF CH 13 namijenjenog komunikaciji brod-brod (navigacijska sigurnost), a prilikom približavanja ili udaljavanja od određene luke, preporučljivo je praćenje VHF CH 12. Npr. manji brod, koji plovi preko Engleskog kanala trebao bi naizmjenice slušati VHF CH 16 in VHF CH 13, a kada se počne približavati luci Southampton, VHF CH 16 in VHF CH 12.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Za uključivanje dvostrukog slušanja, prvo izaberite radni kanal i nakon toga pritisnite na tipku "D/W". Na ekranu će se pojaviti oznaka "D/W" i vidjet će se smjenjivanje izabranog radnog kanala i VHF CH 16. U slučaju prijema signala na jednom od ta dva kanala, dvostruko slušanje će se isključiti i VHF radio postaja ostat će na kanalu, na kojem je u tijeku komunikacija. Dvostruko slušanje isključite pritiskom na tipku "16", "D/W" ili "C".Uključivanje dvostrukog slušanja na radnom kanalu VHF CH 06.

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:35 PM