Neke VHF radio postaje imaju funkciju koja omogućava podešavanje korisničkog kanala. Korisnički kanal se uprogramira u slučaju, kada neki određeni kanal često upotrebljavamo. Izbor takvog kanala mora biti jednako brz i jednostavan, kao izbor VHF CH 16.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Korisnički kanal uprogramiramo na slijedeći način: po uobičajenom postupku izaberemo željeni kanal i pritiskamo na meku tipku "T/W", držimo, dok se ne oglasi dvojni pisak. Nakon toga možemo bilo kada izabrati korisnički kanal sa dva pritiska na tipku "16".Uprogramiranje korisničkog kanala VHF CH 06

Direktni odabir korisničkog kanala

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:02 PM