Pritiskom na tipku "16" ili "CH16" preklopimo VHF radijsku postaju na VHF CH 16 a ujedno i najvišu moguću izlaznu snagu (25 W). VHF CH 16 je namijenjen pozivima pogibelji, hitnim, sigurnosnim i rutinskim pozivima. Tijekom plovidbe sva plovila moraju neprestano slušati VHF CH 16.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Tijekom plovidbe obavezno je neprestano bdijenje (slušanje) na VHF CH 16. Odabir tog kanala olakšan je, tako da pritiskom na samo jednu tipku, prekinemo bilo koju trenutnu operaciju VHF radio postaje.Brzi odabir VHF CH 16

Last modified: Friday, 13 November 2020, 4:03 PM