Za uspješnu komunikaciju između dvije VHF radio postaje, moraju obje biti na istoj frekvenciji. Jer su zbog jednostavnije primjene na međunarodnoj razini pojedinim VHF kanalima određene frekvencije za prijem i predaju unutar pomorskog VHF frekvencijskog spektra, frekvencija se namješta samim određivanjem VHF kanala. Na VHF radio postajama, koje nemaju DSC kontrolu, VHF kanal se obično određuje pomoću vrtljivog dugmeta, a na ostalim postajama pomoću numeričke tastature. VHF kanal, koji postaja trenutno upotrebljava, nazivamo radni kanal.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Pomoću numeričke tastature upiši broj VHF kanala. upis treba potvrditi (pritiskom na tipku "E") u vremenu od najmanje 2 sekunde. U protivnom, radni kanal neće se promjeniti.Odabir VHF CH 06 za radni kanal

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:55 PM