Tipka za govor (Press To Talk (PTT) ili PRESSEL) obično se nalazi sa strane mikrofona ili na sredini slušalice. Pritiskom na tipku

preklopimo VHF radio postaju na emitiranje, a puštanjem tipke VHF radio postaja ponovo je preklopljena na primanje.

Prilikom emitiranja odnosno primanja, na ekranu se pojavljuje oznaka Tx (emitiranje) ili Rx (primanje)


Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Na mikrofonu pritisnite tipku za govor za emitiranje (Tx) i pustite za primanje (Rx).

PTT

Tipka za govor na mikrofonuTijekom govorne komunikacije na VHF CH 16 na ekranu se oznaka Tx/Rx mijenja u skladu s pritiskanjem (Tx) i puštanjem (Rx) tipke za govor.

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:35 PM