Uključi/Isključi dugme povezuje VHF postaju sa virom napajanja. Zbog toga moramo VHF postaju prije upotrebe uključiti. Na nekim postajama za funkciju Uključi/Isključi služi posebno dugme a na večini to isto dugme služi i za reguliranje glasnoće.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

VHF radio postaju uključi tako, da zavrtiš dugme "Vol" u desno, sve dok ekran ne zasvijetli. Za pojačanje zvuka vrti u desno. Postaju isključi tako, da zavrtiš isto dugme u suprotnom smjeru.


Uključivanje VHF radio postaje

Uvijek imaj na umu, da si dio GMDSS sustava. VHF radio postaja mora uvijek biti uključena za primanje poruka pogibelji i drugih važnih poruka. U bilo kojem trenutku netko može zatrebati pomoć na moru.
Last modified: Friday, 13 November 2020, 2:49 PM