Upotreba VHF radio postaje teoretički je predstavljena na simlatoru GMDSS VHF radio postaje Simrad RD68. Tijekom upotrebe simulatora uzmite u obzir slijedeće informacije.

simulator
Slika simulatora GMDSS VHF radio postaje
Simulator prikazuje:
 1. GMDSS VHF radio postaju sa mikrofonom i zvučnikom.
 2. Simulaciju aktiviranja DSC poziva ("Alerts") te potvrđivanja DSC poziva (Acknowledge) na postaji koju zovemo.
 3. Prekidač za simulaciju prisutnosti govorne komunikacije na VHF CH 16. Taj prekidač nam omogućava potpuni pregled djelovanja funkcija: Dual Watch, Triwatch, Scan i Memory Scan, koje su objašnjene u slijedečim poglavljima.
 4. GPS prekidač, koji nam omogoćava ukljućivanje ("ON") i iskljućivanje ("OFF") kontakta sa vanjskim GPS prijemnikom.
 5. Osnovne infomacije o identifikaciji plovila i VHF radio postaje, koje su uobičajeno zapisane u blizini uređaja.
Na VHF radio postaji Simrad RD68 RT funkcija i DSC kontrola su ujedinjene. Neki GMDSS uređaji nude te dvije funkcie odvojeno na dva međusobno povezana uređaja, od kojih jedan omogućava RT funkciju a drugi je DSC kontrola.

Upravljanje VHF radio postajom je jednostavno. Na simulatoru se nalaze različite tipke i potenciometri za upravljanje:
 1. Potenciometri.
 2. Alfanumerička tastatura.
 3. Tipke RT funkcija koje često upotrebljavamo.
 4. Četiri višefunkcijske meke tipke na desnoj strani ekrana. Njihova funkcija se mijenja, ovisno od stanja u kojem se trenutno nalazi VHF radio postaja. Trenutačna funkcija svake meke tipke vidljiva je na desnoj strani ekrana, uz svaku meku tipku.
 5. Tipka Distress pod zaštitnim kliznim poklopcem.
 6. PTT tipka na mikrofonu.
RD68 controls
Tipke i potenciometri za upravljanje VHF radio postaje

VHF radio postaja može djelovati na dva načina:
 • RT (govorni) način omogočava dostup do uobičajenih RT (govornih) radijskih funkcija.
 • DSC način omogučava upotrebu DSC kontrole.
Ta dva načina komuniciranja izmjenjujemo pritiskom na gornju meku tipku, koja je na ekranu prikazano oznakom DSC ili Rad.

Interakcija sa korisnikom VHF radio postaje je:
 • zvučna, npr. zvonjenje, i
 • vizualna preko ekrana.
Na ekranu su vidljive informacije DSC kontrole kao i RT funkcije radio postaje.

Display

Primjer: ekran na gornjoj slici prikazuje, da je izabran VHF CH 16 (16), VHF radio postaja djeluje na največoj dozvoljenoj izlaznoj snazi 25 W (Hi) i trenutno je u funkciji prijema (Rx).

Podatke unosimo pomoću tastature i mekih tipki. Titrajući kurzor označava polje, u koje trenutno unosimo podatke. Brisanje upravo upisanih znakova i pomicanje u lijevo omogućeno je pritiskom na meku tipku sa oznakom Arrow.

Display

Primjer ekrana tijekom upisivanja pozicije

Prilikom unošenja nekih podataka izbor znakova je ograničen. Npr. pri upisivanju zemljopisne širine smijemo upisati samo N (sjever) ili S (jug). Posebne znakove upisujemo pomoću mekih tipki.

Display

Primjer ekrana tijekom upisivanja oznaka N ili S

Za potvrdu ili opoziv upisanih podataka upotrebljavamo dvije specialne tipke na alfanumeričkoj tastaturi; tipku E (potvrda) i tipku C (opoziv).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM