MMSI broj (Maritime Mobile Service Identity - Identifikacijski broj pomorske mobilne postaje) je 9-znamenkasti broj, čije značenje je slično telefonskom broju. MMSI broj omogoćuje radiooperateru direktni kontakt preko DSC kontrolera VHF radio postaje. Pri tome se informacija o identitetu plovila (MMSI VHF radio postaje, koja zove) prenosi automatski.

MMSI za plovila registrirana u Hrvatskoj, dodjeljuje HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE. Na osnovu MMSI broja pridobivaju se podaci o plovilu i njegovu vlasniku. Prema tome MMSI pripada plovilu. I obalne postaje imaju svoj MMSI broj, jer imaju svoje VHF radio postaje, koje može zvati svaka VHF radio postaja na plovilu.

MMSI broj uprogramira u VHF radio postaju njezin dobavljač.

Prije upotrebe nove VHF radio postaje na plovilu potrebno je učiniti sljedeče:

  • Ako je MMSI broj plovilu već dodjeljen, taj MMSI mora u VHF postaju uprogramirati dobavljač.
  • Ako plovilo još nema dodjeljen MMSI broj, mora vlasnik podnijeti zahtjev za dodjelu MMSI broja Hrvatskoj agenciji za poštu i elektronske komunikacije. Nakon toga MMSI broj se uprogramira u VHF radio postaju.
Prve tri brojke u MMSI broju VHF radio postaje na plovilu su takozvana MID oznaka (Maritime Identification Digit - Pomorska identifikacijska oznaka), koja predstavlja državu pripadnosti plovila. Npr MID oznaka za Hrvatsku je 238, za Sloveniju 278, za Italiju 247. Preostalih šest brojki su broj plovila.

MID xxxxxx

Npr. MMSI broj SAR čamca koparske kapetanije KP-10 je 278 028000.

Obalne postaje imaju drukčije sastavljen MMSI broj. Prve dvije brojke su uvijek 00, slijedi MID i zatim broj postaje.

00 MID xxxx

Npr. MMSI SPLIT RADIO je 00 238 0100.

Za grupu postaja (Group MMSI) je prva brojka uvijek 0, slijedi MID i broj grupe postaja. Grupnu MMSI obično upotrebljavaju kompanije za komunikaciju sa svojom flotom. Grupna MMSI može biti dodana MMSI broju, a upotrebljava se za pozivanje cijele grupe s istim MMSI brojem samo jednim pozivom.

0 MID xxxxx

Npr. grupni MMSI broj UK Royal National Lifeboat (RNLI) je 0 232 00002.


Pritiskom na dugmad provjeri, koja plovila možeš dozvati pozivom na MMSI broj 278111222, a koja pozivom na grupni MMSI broj 027811100.

Sve MID oznake na raspolaganju su preko:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM