Najveća dozvoljena izlazna snaga emitiranja VHF radio postaje (Tx) je 25 W. U slučaju komunikacije na udaljenosti do 10 NM, preporuča se upotreba manje izlazne snage i time smanjenje potrošnje energije. Manjom izlaznom snagom omogućuje se plovilima u blizini, komunikacija na istom VHF kanalu. Smanjenjem izlazne snage izbjegavamo i preuzimanje signala, koje je opisano u nastavku.

Zbog nabrojenih razloga sve radio postaje moraju imati mogućnost smanjenja izlazne snage na 1 W. Ako je antena namještena na najvišem mogućem položaju na plovilu, dobra komunikacija i među najmanjim plovilima, moguća je na udaljenosti od 5 do 10 NM.

Pri upotrebi VHF CH 15 ili VHF CH 17 izlazna snaga automatski se smanji na 1 W.
Postavite kurzor na plovilo i provjerite, tko čuje poruku sa izabrane postaje.

Prijem signala

Kad VHF radio postaja ne djeluje kao predajnik, djeluje kao prijemnik koji se uvijek automatski prilagođava na primanje najjačeg signala. Primjer: na udaljenosti od 1 NM od našeg plovila nalaze se još dva plovila koja emitiraju na istom kanalu, ali sa različitom izlaznom snagom. Naša VHF postaja primit će signal samo sa plovila koje emitira najvećom izlaznom snagom. U slučaju, da oba plovila emitiraju smanjenom izlaznom snagom (što bi bilo po pravilima), na našem plovilu primali bi oba signala.

Zbog navedenih razloga uvijek pokušajte u početku emitirati smanjenom izlaznom snagom i tek nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, pokušajte na najvećoj dozvoljenoj izlaznoj snazi.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM