Radio komunikacija RT (Radio Telephony - radiotelefonija) upotrebljava Tx radio Transmiter - radio predajnik) za slanje radio valova određene valne duljine i Rx (radio Receiver - radio prijemnik) primanje radio valova iste valne duljine. Radio valovi su elektromagnetsko titranje valova određenih frekventnih pojasa unutar spektra elektromagnetskog titranja. Frekvencija je broj titraja u sekundi. Primjer: pomorska VHF RT radio postaja djeluje unutar pomorskog radio spektra, koji se rasteže od 156 do 174 MHz.

Valna duljina je u slijedečem razmjeru sa pripadajućom frekvencijom:

Valna duljina [m] = brzina elektromagnetskog valovanja u vakuumu (300 x 106 m/s) / frekvencija [Hz=1/s]

Primjer: valna duljina frekvencije 160 MHz je (300 x 106) / (160 x 106) = 1,875 m

Valna duljina pomorskog radio spektra je otprilike 2 m. U praksi to znači, da bi dužina radio antene trebala biti otprilike pola te dužine, što iznosi 1 m. Ta dužina je jednako prikladna za velike brodove, kao i za manja plovila.

Elektromagnetski valovi relativno male valne duljine šire se skoro kao po ravnoj crti od predajnika do prijamnika i nastavljaju preko vidnog polja. Ti elektromagnetski valovi ne putuju kroz objekte kao npr. brda i veće zgrade, već se od tih objekata odbijaju. Zbog toga mora biti antena smještena na najvišoj mogućoj poziciji na plovilu, da osiguramo najveći mogući domet.Postavljanjem kurzora na neko od plovila ili na CRS (Coast Radio Station - obalna radio postaja) Tx/Rx toranj, ustanovit čemo, da je crveno plovilo izvan dometa Tx/Rx tornja obalne radio postaje. Sva ostala plovila mogu komunicirati s Tx/Rx tornjem obalne postaje zbog blizine ili dovoljno visoko postavljene antene. Kada bi crveno plovilo postavili izvan dometa ostalih plovila, na njima ne bi bio moguć prijem poziva pogibelji, hitnosti, sigurnosti ili običnog poziva odaslanog sa crvenog plovila.

Domet VHF radio valova (udaljenost od antene do horizonta) izrčunamo slijedećom formulom (simbol √ znači kvadratni korijen):

Domet [NM] = 2,25 x √visina antene [m]

Izračun dometa između dvije antene:

Domet između dvije antene [NM] = 2,25 x (√visina antene I [m] + √visina antene II [m])

Primjer: domet između antene na brodu (30 m iznad mora) i antene obalne postaje (62 m iznad mora) je 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM

VHF transmission range

Domet VHF radio valova na moru veoma se razlikuje, ovisno od tipa plovila ili lokacije obalnih postaja. Visina antene ( h ) je ovisna od tipa plovila odnosno lokacije antene obalne postaje. Očekivani domet radio valova u normalnim uvjetima je od 20 do 30 NM.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM