Po IMO SOLAS konvenciji, za rukovanje GMDSS uređajima potrebno je posjedovati svjedodžbu o usposobljenosti. Svjedodžba potvrđuje odgovarajuće znanje i iskustvo, potrebno za upravljanje GMDSS uređajima. U pomorstvu, radioperateri posjeduju slijedeče svjedodžbe:
  • GOC (General Operator’s Certificate - opće ovlasti) svjedodžba, obvezna za radiooperatere na SOLAS plovilima, koja plove i izvan GMDSS područja plovidbe A1,
  • ROC (Restricted Operator’s Certificate - ograničene ovlasti) svjedodžba, obvezna za radiooperatere na SOLAS plovilima, koja plove unutar GMDSS područja plovidbe A1,
  • LRC (Long Range Certificate): svjedodžba, obvezna za radiooperatere na non-SOLAS plovilima, koja plove i izvan GMDSS područja plovidbe A1,
  • SRC (Short Range Certificate): svjedodžba, obvezna za radiooperatere na ne-SOLAS plovilima, koja plove unutar GMDSS područja plovidbe A1,
  • VHF (Restricted radiotelephone operator's certificate - svjedodžba za upravljanje VHF GMDSS postajom): svjedodžba, slična SRC, ali dokazuje vještinu upravljanja isključivo VHF radio postajom. U nekim zemljama ta potvrda se ne priznaje.
Svjedodžbe podjeljuje državni organ, na temelju položenog ispita, koji se u pojedinim zemljama u mnogočemu razlikuje. Svjedodžbe uobičajeno važe neograničeno vrijeme, osim nekih iznimki, kao što su GOC i ROC, koje je potrebno obnavljati.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM