Dostop do znanja o upravljanju z VHF radijsko postajo je omejen in zato le redkokdo svoje znanje redno obnavlja. Nesreče na morju se pojavljajo sorazmerno redko, zato se ne moremo zanašati samo na izkušnje iz takšnih primerov. Sicer pa, bi si želeli, da nekdo "vadi" pomorsko komunikacijo v vaši nesreči? Pomemebno je, da svoje znanje redno obnavljate, vadite komuniciranje in si s tem zagotovite večjo varnost posadke, potnikov in tovora (čeprav za obnavljanje znanja ni zakonskih določil).

Iz navedenih razlogov smo začeli razvijati tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo z uporabo tehnologije e-učenja, s sledečimi cilji:

  • dostop do tečaja bi moral biti za vedno brezplačen,
  • tečaj bi moral vsebovati animacijski prikaz uporabe in delovanja GMDSS komunikcijskih naprav,
  • tečaj bi moral vsebovati simulatorje GMDSS komunikacijskih naprav, ki omogočajo aktivno vlogo učenca pri učenju (učenec na simulatorjih lahko vadi in preverja svoje znanje).

Leta 2005 smo razvili prvi tečaj, ki je obsegal samo upravljanje z VHF radijsko postajo in smo ga zato poimenovali "VHF tečaj". V prvi fazi je bil dostopen samo v slovenskem jeziku. Zaradi priljubljenosti tečaja v Sloveniji smo se odločili konec leta 2005 še za prevod v angleški jezik.

Le nekaj mesecev po objavi v angleškem jeziku, je bil tečaj izbran kot eden izmed devetih najboljših e-tečajev (od skupno 443-ih) na tekmovanju "My favourite e-learning resources" (16.6.2006 - na pobudo “elearningeuropa.info” Evropske komisije).

V začetku leta 2006 smo pripravili projekt z naslovom "EGMDSS", s katerim bi "VHF tečaj" lahko nadgradili v tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo in ga prevedli v 8 jezikov. Projekt smo prijavili na razpis pilotnih projektov programa Leonardo da Vinci v okviru Evropske unije skupaj s še desetimi partnerji iz devetih evropskih držav. Avgusta 2006 je Evropska unija projekt finančno podprla.

Ta tečaj je rezultat triletnega dela podjetja Spinaker d.o.o.. Partnerji v okviru evropskega projekta sodelujejo pri nastanku tečaja zadnjih 18 mesecev.

Tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo je pod stalnim nadzorom in ga ocenjujejo ustrezno usposobljeni ljudje. Prepričani smo, da se lahko s pomočjo tega tečaja:
  • pripravite na izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo,
  • obnovite svoje znanje ali
  • naučite upravljati GMDSS komunikacijske naprave.


mag Tomaž Gregorič

vodja projekta EGMDSS

direktor

Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM