A Distress alert (vészhívás) leadása akkor történhet, ha a hajó és a személyzete közvetlen és elháríthatatlan veszélyben van, és a hajó parancsnoka szerint azonnali segítségre van szükség.

A Distress alert során a következő adatokat továbbítja a DSC modem a 70-es csatornán:

 • A hajó MMSI azonosítóját
 • A hajó pozícióját
 • A riasztás idejét (UTC)
 • A vészhelyzet jellegét (ez lehet Undesignated, azaz nem meghatározott, ha a riasztást a részletes adatok megadása nélkül indították)
A hajó helyzete és a helyzethez tartozó időpont a mentőakció sikeressége szempontjából kulcsfontosságú. Ha tehát a rádió a pozíció adatait nem GPS-től kapja, ezeket az adatokat kézzel kell megadni és legfeljebb négy óránként frissíteni.

Gyakorolj a VHF rádió-szimulátoron

 1. Nyomd meg a Menü gombot
 2. Nyomd meg a Posn gombot
 3. Nyomd meg a Posn gombot
 4. Add meg a pozíciódat a billentyűzet segítségével, használd az N, S, E W menügombokat, amikor kell
 5. Nyomd meg az E gombot (Enter)
 6. Add meg az UTC időt (24 órás formátumban)
 7. Nyomd meg az E gombotPozíció és idő megadása manuálisan

A leadott vészhívást minden, VHF vételkörzetben található állomás (hajók és CRS-ek) fogják. A szabályok szerint nyugtázni csak egy CRS fogja a riasztást (a GMDSS A1 tengeri körzetben hajózva garantált, hogy a VHF adás eljut a partra). A CRS fogja koordinálni a mentést, ehhez lehet, hogy kéri a közelben tartózkodó hajók segítségét.

A DSC riasztás után a 16-os csatornára kell állni, és az alábbi formátumban le kell adni egy vészhívást:

(Figyelem - ez a formátum arra szolgál, hogy "szamárvezetőként" segítsen minden lényeges elemet felidézni. Apró eltérésekkel más forma is elfogadható, de a nagybetűs elemeknek benne kell lennie a szövegben pont úgy és ebben a sorrendben, ahogy itt látható)


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS (a hajó neve 3 x egymás után)

MAYDAY

(hajó MMSI azonosítója), (hajó neve), (hajó hívójele)

POSITION (pozíció) AT (pozícióhoz tartozó időpont) UTC

(Baleset típusa)

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

(fedélzeten tartózkodók száma, sérültek, halottak száma; műszaki jellegű adatok - bármi egyéb információ, ami segíthet a mentés során, pl. EPIRB bekapcsolva)

OVER
A vészhívás szerkezete

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker

MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Példa segélyhívásra

A segélyhívás leadása után kezdődik a vészhelyzeti kommunikáció. Innentől tilos a MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY az üzenetek elején, viszont mindenki, aki a forgalmazásban részt vesz, a MAYDAY szóval kezdi az üzenetét (1 x MAYDAY). Ezzel jelezzük, hogy üzenetünk a legmagasabb prioritáshoz kapcsolódó forgalmazás része.

A vészhívásoknak három fajtáját különböztetjük meg:

"Rövid", "Undesignated" vészhívás

Ezt a hívást a rádióról, egy vagy két gombot néhány (általában: 5) másodpercig lenyomva, esetleg előtte egy biztosítófedelet felemelve adjuk le.

Csak akkor használható, ha nincs lehetőség vagy idő a szabványos vészhívásra, mert ebben az esetben (szemben a "rendes" vészhívással):
 • a leadott pozíció és az időpont érvényességét nem ellenőrzi az adó
 • a veszély pontos jellegére vonatkozóan semmilyen információt nem küld el a rádió (az "undesignated" szót fogja elküldeni)

Gyakorolj a VHF rádió-szimulátoron

 1. A DISTRESS gomb a védőfedél alatt van, ezt a fedelet először fel kell hajtani, csak utána lehet megnyomni a gombot.
 2. A hívás indításához nyomd meg a DISTRESS gombot, és tartsd nyomva 5 percig. A kijelzőn látszik, ahogy visszaszámol a rádió. A visszaszámlálás alatt bármikor elengedheted a gombot, ekkor nem küldi ki a vészhívást a berendezés."Rövid", "Undesignated" vészhívás leadása. Az adás után a 002780200 CRS-től (MRCC Koper, Szlovénia) DSC nyugta érkezik.

"Teljes", "Designated"vészhívás

A "teljes", vagy "designated" riasztást úgy kell indítani, hogy a rádión további információkat adunk meg a vészhelyzettel kapcsolatban (a veszély jellegét) és frissítjük a pozíció- és a hozzá tartozó idő adatokat. A hívás indításához általában rövid ideig meg kell nyomni a DISTRESS gombot, válaszolni kell a menüben megjelenő kérdésekre.

A következőkben felsoroljuk a veszélyek jellegét (ezeket a veszély-kódokat minden rádiónak ismernie kell):
 • Fire/Explosion (Tűz/Robbanás)
 • Flooding (Vízbetörés)
 • Collision (Ütközés)
 • Grounding (Felakadás, zátonyra futás)
 • Listing/Capsizing (Dőlés, Borulásveszély)
 • Sinking (Süllyedés)
 • Disabled & Adrift (Kormányozhatatlan sodródás)
 • Abandoning (Hajó elhagyása)
 • Man overboard (Ember a vízben)
 • Undesignated (ua. mint "Undesignated" vagy "Rövid" vészhívás esetén)
 • Piracy/armed robbery (Kalóztámadás/fegyveres rablás)

Gyakorolj a VHF rádió-szimulátoron

 1. Ha a pozíció és az idő helytelen, a fentiek szerint javítsd.
 2. A DISTRESS gomb védőfedél alatt található, ezt fel kell hajtani a gomb megnyomása előtt
 3. Nyomd meg a DISTRESS gombot, így bejutsz a menübe, ahol meg kell adnod a szükséges adatokat (pozíció, idő, veszély jellege)
 4. Ha a pozíció nem helyes,
  1. nyomd meg a posn menügombot,
  2. add meg a pozíciót (ha kell, használd az N, S, E, W menügombokat),
  3. nyomd meg az E gombot
 5. Ha az idő nem helyes,
  1. nyomd meg a time menügombot
  2. add meg az időt (UTC, 24 órás formátum)
  3. nyomd meg az E gombot
 6. nyomd meg a legalsó menügombot és válaszd ki a helyzethez illeszkedő, leginkább pontos veszély-jelleget
 7. a hívás kiküldéséhez nyomd meg és tartsd nyomva a DISTRESS gombot 5 másodpercig, a kijelzőn látod a visszaszámlálást. Ha az idő letelte előtt elengeded a gombot, nem küldi ki a hívást a berendezés."Teljes", "Designated" vészhívás beállítása leadása két hajó ütközése után. Az adás után a 002780200 CRS-től (MRCC Koper, Szlovénia) DSC nyugta érkezik.

Distress Relay hívás

Ezt a fajta hívást csak akkor lehet leadni, ha egy rádióállomás kezelőjének tudomására jut, hogy:
 • Valaki más van vészhelyzetben, de nem tudja leadni a vészhívást saját maga (például éjjel vörös rakétát látsz, de a rádión nem hallod a vészhívást) VAGY
 • Olyasvalaki van vészhelyzetben, aki a CRS VHF vételkörzetén kívül hajózik (például a GMDSS A2 tengeri körzetben hajózol, vetted a vészhívást, de nem érkezett rá nyugta parti állomástól, nem alakult ki a vészhelyzeti kommunikáció a CRS és a veszélyben lévő között)

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (a hajó MMSI azonosítója), (a hajó neve 3x), (a hajó hívójele)

MAYDAY RELAY

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (vészhelyzetben lévő MMSI azonosítója, ha ismert), (hajó neve, ha ismert), (hajó hívójele, ha ismert)

MESSAGE BEGINS

(itt elismétled a rádión vett vészjelzést, vagy leírod, hogy pontosan milyen vészjelzést láttál)

MESSAGE ENDS

OVER
A Distress relay hívás szerkezete

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

MAYDAY RELAY

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

MESSAGE BEGINS

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

MESSAGE ENDS

OVER
Példa a Distress relay hívásra

Amikor a CRS egy DSC Distress Alert hívást vesz, azonnal nyugtáznia kell a hívást. Ha a DSC vészhívásra nem érkezik nyugta, a DSC vezérlő 4 ½ percenként megismétli a hívást. A hívás úgy is megismételhető, hogy először törölni kell az előző vészhívást, majd újra meg kell adni minden szükséges adatot. Amikor a nyugta megérkezik, ez automatikusan leállítja a hívás ismétlését. A nyugta mindig tartalmazza legalább a következő adatokat:
 • A nyugtázó állomás MMSI azonosítóját
 • A vészhívást leadó állomás MMS azonosítóját.
Mindet további, RT azaz szóbeli vészhelyzeti kommunikáció a 16-os csatornán zajlik, és a nyugtát szóban adja a CRS vagy a mentésben részt vevő más, a CRS által felügyelt hajó.

Teendők vészhívás vétele esetén

A DSC vészhívás vétele után a rádió hangjelzést ad, és átkapcsol a 16-os csatornára. Itt figyelmesen meg kell hallgatni a szóbeli vészhívást (ha lehet, mindent rögzíteni / jegyzetelni kell). Ha a saját hajód képes a segítségnyújtásra, várd meg a parti állomás nyugtáját, majd nyugtázd a szóbeli hívást a 16-os csatornán. DSC nyugtát az A1-es körzetben NEM SZABAD adni.

Ha a vészhívást nem követi szóbeli vészhelyzeti kommunikáció a 16-os csatornán, vagy más állomások nem adnak nyugtát a hívásra, szóban nyugtázd a vételt és próbáld meg értesíteni a hatóságokat az összes rendelkezésedre álló módon.

MAYDAY

(a veszélyben lévő hajó MMSI azonosítója), (a veszélyben lévő hajó neve 3x), (a veszélyben lévő hajó hívójele)

THIS IS (a saját hajód MMSI azonosítója), (a saját hajód neve 3x), (a saját hajód hívójele)

RECEIVED MAYDAY
A vészhívás szóbeli nyugtájának szerkezete

Gyakorolj a VHF rádió-szimulátoron

A vészhívás vétele után nyomd meg az OK gombot, ekkor abbamarad a hangjelzés. Nyomd meg a arrowés arrow gombokat a vészhívás részleteire vonatkozó további információkért.


Vészhívás vétele

A 16-os csatorna kommunikációs rendje

Vészhelyzet esetén a 16-os csatornán automatikusan rádiócsend lép érvénybe. Ennek következtében a 16-os csatornán nagyon indokolt esetben szabad csak a vészhelyzettől eltérő okból forgalmazni, szigorú kommunikációs rendet kell tartani. A rend fenntartásához néhány speciális szakkifejezést (angolul: procedure words) kell ismerni és alkalmazni.

SEELONCE MAYDAY: a 16-os csatornán kizárólag a pillanatnyi vészhelyzet kezelésével kapcsolatban szabad forgalmazni, csak a veszélyben lévő hajó és a mentésben részt vevő egyéb hajók forgalmazhatnak. Ezt a kifejezést csak a hatóság alkalmazhatja akkor, ha ezt a rendet harmadik személy megzavarja.

SEELONCE DISTRESS: ugyanaz, mint a SEELONCE MAYDAY, azzal a különbséggel, hogy ezt a kifejezést bármely rádióállomás alkalmazhatja, nem csak a hatóság.

PRUDONCE: a 16-os csatornát korlátozottan felhasználhatóvá teszi. Azt is jelenti, hogy a kezdeti problémák megoldódtak, a vészhelyzet teljes megoldása várhatóan elhúzódik. Csak a helyzet kezeléséért felelős hatóság használhatja.

SEELONCE FEENEE: a vészhelyzet elmúlt, a 16-os csatorna szokásos kommunikációs rendje lép érvénybe. Legtöbbször a CRS alkalmazza (hatóság alkalmazhatja csak).

Minden, ezeket a kifejezéseket használó üzenetnek azonos rend szerint kell felépülnie, csak az adott kifejezésben (procedure word) van különbség.


MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (a válaszadó hatóság vagy hajó neve 3x)

(dátum, idő UTC szerint)

(veszélyben lévő hajó MMSI azonosítója), (veszélyben lévő hajó neve), (veszélyben lévő hajó hívójele)

(procedure word)

OUT
A 16-os csatorna vészhelyzeti kommunikációs rendjét szabályozó üzenetének szerkezete

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT
Példa - a vészhelyzet elmúlt (SEELONCE FEENEE)

Téves riasztás törlése

Tévedésből indított vészhívás esetén az első teendő az ismétlések megállítása vagy a Stop/Cancel gomb megnyomásával, vagy a rádió kikapcsolásával (pár másodperc után vissza kell kapcsolni!). A vészjelzés megszűnése után szóban, a 16-os csatornán le kell adni egy ALL STATIONS üzenetet, amelyben be kell jelenteni az előző vészjelzés törlését és hogy ennek az oka téves riasztás.


ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (saját hajó MMSI atonosítója), (hajó neve 3x), (hajó hívójele)

POSITION (hajó pozíciója) AT (idő, UTC)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (a vészjelzés pillanatában érvényes pozíció és UTC idő)

OVER
Téves riasztás törlésére vonatkozó hívás szerkezete

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Példa téves riasztás törlésére

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:46 PM