Ezek a szavak, kifejezések az angol nyelvű rádióforgalmazás (szóbeli rádiós kommunikáció) eljárásrendjének sajátos kifejezései. Sok elnevezésük létezik, ilyen például a "procedure words" vagy "prowords", esetleg a "seaspeak". Használatuk célja, hogy a különféle anyanyelvű operátorok és a változó körülmények (esetleges rosszabb minőségű vétel) ellenére tömör, szabatos, érthető maradjon a rádión továbbított üzenet.

Kiemelten fontos, hogy a forgalmazás során ügyelj az egyszerűségre: ha jól is beszélsz angolul, partnered lehet, hogy nem érti a cizellált nyelvtant, vagy ő másként tanulta. Ha pedig a másik fél bajban van, vagy egyszerűen csak sietni szeretne, akkor biztos, hogy nem a szép mondatfűzésere kíváncsi. Ne kapkodj, mondj keveset, de az érthetően, kérdőmondatok helyett egyszerű felszólító mondatokat használj.

Kifejezés

Jelentés
Affirmative

Negative

Igen / helyes

Nem / helytelen

All after

All before

Minden, amit ön (én) azután mondott (-tam), hogy ...

Minden, amit ön (én) azelőtt mondott (-tam), hogy ...

Correct

Correction

Wrong

Helyes, igaza van, jól mondta

Helyesen így hangzik ...

Legutóbbi üzenete téves.

OverOut


"Részemről ennyi",
Választ várok
Tessék, ön következik

Befejeztem az adást
Választ nem várok
(az Over és az Out együtt soha nem használható)

Radio check

I read you
Kérem mondja el, milyen hangosan, mennyire tisztán hall engem.

A következőkben tájékoztatom arról, milyen hangosan, mennyire tisztán hallom önt. (Pl. I read you loud and clear - minden rendben, de egy ötfokozatú skála is használható, ld. lejjebb a példát).
Read back

I read back

Olvassa vissza üzenetemet, pontosan úgy, ahogyan vette

A következő a válaszom az ön visszaolvasási kérésére:

Received Kielégítően vettem legutolsó adását
Say again

Say again all (word) after (before)


I say again

Ismételje meg legutolsó adását

Ismételje meg legutolsó adásának meghatározott részét (ezzel óvatosan kell bánni, ki tudja, pontosan érteni fogja-e a másik fél)


Megismétlem a kért részeket

Send

Send your message

Készen állok a vételre
Speak slower / Speak
faster

I spell


Beszéljen lassabban / gyorsabbanA következő szavakat betűzni fogom

Stand by ...
A kért információ ... múlva (időpontban) lesz elérhető
Station calling
Visszautalás a hívóra, ha a hívó fél azonosítását nem értették (példa: This is NAVINFO to the station calling - NAVINFO jelentkezik a hívójának)
This is ...
Ezt az üzenetet a következő rádióállomás adja
Word after ...


Word before ...

Arra a szóra gondolok az üzenetben, amelyik a ... után volt

Arra a szóra gondolok az üzenetben, amelyik a ... előtt volt

Az angol nyelvű rádióforgalmazás kifejezései

A fenti táblázat nem tartalmazza a vészhelyzeti, sürgősségi, biztonsági hívások kifejezéseit (pl. Mayday), mivel azok használatát a következő fejezetek részletesen tartalmazzák.

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RADIO CHECK, OVER

Aurora: Spinaker, THIS IS Aurora, I READ YOU 3 BY 5, OVER

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RECEIVED, OUT

A fenti beszélgetésben nagybetűvel kiemeltük a seaspeak (procedure words) elemeket. A hármas számot a "I READ YOU 3 BY 5" kifejezésben a következők szerint kell értelmezni: 1-nagyon rossz, 2-rossz, 3-elfogadható, 4-jó, 5-tökéletes.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM