GMDSS cihazlarına güç kaynağı olarak bataryalar kullanılır. Önemlidirler, çünkü boşalmış olurlarsa, cihazlar görev yapamaz. Bu da, bir Tehlike durumunda vahim sonuçlar doğurur. Bu nedenle, bataryalar, daima iyi durumda (sağlam ve şarjlı) olmalıdırlar.

Bataryalar, kimyasal enerji biçiminde elektrik enerjisi depolarlar. Batarya, elektrik enerjisi kullanınca, batarya içinde kimyasal bir tepkime meydana gelir. İçindeki kimyasal maddeler bitene kadar, batarya elektrik vermeye devam eder.

Batarya Özellikleri

Bataryaların çoğu, bağımsız hücrelerden oluşur. Her batarya ve gerçekte bataryayı oluşturan her bağımsız hücrede, pozitif (+) ve negatif (–) terminaller/kutuplar vardır. Her hücrenin de anma gerilimi (nominal voltage) vardır. Birim; V (Volt) dur. Anma gerilimi (nominal voltage), bataryanın ortalama çalışma gerilimidir. Batarya şarj edilirken, gerilim, anma geriliminden biraz daha yüksek; şarjı bitmek üzereyken, anma geriliminden oldukça düşüktür. Anma geriliminin kaç Volt olduğu; hücrenin kimyasal yapısına bağlıdır. Örnekse; bir kurşun-asit hücrede anma gerilimi, daima 2 Volt dur.

Bir bataryanın ne kadar güç depolayabileceğinin ölçüsüne, batarya kapasitesi denir. Bu kapasite de; bataryanın, kaç saat süreyle kaç A (Amper) akım sağlayacağı ile ölçülür. Bunun birimi Ah (Amper-saat) dir . Örnekse; 50 Ah lik tam şarjlı bir batarya, 50 Amperlik bir alıcıyı bir (1) saat besleyebilir. Bütün bataryalar, kullanılmayı beklerken, elektrik üretme kapasitelerinden bir kısmını kaybederler. Bu kayıp, elektrik üretme işlevinden çok, kimyasal bir tepkime nedeniyledir. Bu; elektrik üretimi için gerekli olan kimyasalların, zaman içinde yavaş yavaş kendilerini bitirme sürecidir. Bu da; sürekli bir kapasite azalması ve şarj yitimi demektir. Her yıl ne kadar enerjinin kaybedildiği, bataryada kullanılan hücrelerin tipine bağlıdır.

Bataryalar, gerekli bütünsel işlevlerini elde etmeleri için, seri ve/veya paralel bağlanırlar.

Seri bağlantı

Bataryanın bir bütün halinde gerekli anma gerilimi temin etmesi için, bataryalar seri bağlanırlar. Bu durumda, bataryanın toplam gerilimi, seri bağlantıdaki bataryaların gerilimleri toplamıdır.

Batteries in series

Seri bağlanmış bataryalar

Yukardaki resimde, 1,2 V luk ve 1000 mA lik dört (4) batarya, seri bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, bir bataryanın + kutbu, bir sonrakinin – kutbuna bağlanmıştır. Bunun sonucunda, batarya grubunun bütünsel anma gerilimi, 4,8 V (1,2V+1,2V+1,2V+1,2V) ve akımı 1000 mA dir.

Paralel bağlantı

Bütünsel olarak azami akımı elde etmek için , bataryalar paralel bağlanırlar. Bir batarya grubunun toplam akımı, her bir bataryanın toplam akımına eşittir.

Batteries in parallel

Paralel bağlanmış bataryalar

Yukardaki resimde, 4 adet 1,2 V ve 1000 mA lik batarya, paralel bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, her bir bataryanın + kutbu, diğerlerinin + kutuplarıyla; - kutuplar da birbirleriyle bağlanmışlardır. Bu durumda batarya grubunun anma gerilimi 1,2 V, akımı ise 1000+1000+1000+1000 mA=4000 mA dir.

Seri-Paralel (Karışık) bağlantı

Bu bağlantı; ihtiyaç olan anma gerilimi ve akımı elde etmek için yapılır.

Batteries in series and in parallel

Seri-Paralel (Karışık) bağlanmış bataryalar

Yukardaki resimde, 2 şer adet 1,2 V ve 1000 mA lik batarya, kendi aralarında seri, ve bu iki seri bağlantı da, birbirlerine paralel bağlanmışlardır. Bunun sonucunda tüm batarya anma gerilimi 2,4 V (1,2 V + 1,2 V) ve akım 2000 mA (1000 mA + 1000 mA) dir.

Connecting batteries in the circuit

Bataryaların pozitif ve negatif uçları devreye doğru olarak bağlanmalıdır. Pozitif uç cihazın pozitif ucuna ve negatif uç cihazın negatif ucuna bağlanmalıdır.

Yanlış yapılan bir bağlantı, hem bataryaya hem de cihaza zarar verir.

Zadnji puta izmijenjeno: Subota, 25. Travanj 2020., 19:50