NAVTEX, MSI (Maritime Safety Information - Deniz Emniyet Bilgileri) ni yaymak için kullanılan bir sistemdir. Bu da; seyir ve meteoroloji ile ilgili uyarılar, meteoroloji tahminleri, diğer acil emniyetle ilgili mesajlar ile; dar bantlı ve doğrudan yazan bir telesistem ile MSI-Deniz Emniyet Bilgilerinin alınmasıdır.

NAVTEX yayınları; CRS’ lerdeki Telsiz Telex vericileri tarafından, aşağıdaki şekilde oluşturulur ve gönderilirler:

 • 518 kHz MF (Medium Frequency - Orta Frekans) - MSI İngilizce verilir - Uluslararası NAVTEX olarak bilinir, ve/veya
 • 490 kHz MF - MSI veya diğer yerel bilgiler (yerel lisanla) öncelikle küçük gemiler için - Ulusal NAVTEX olarak bilinir, ve/veya
 • 4209,5 kHz HF (High Frequency - Yüksek Frekans) - MF yayınlarının alınmasında sorun yaşanan tropik bölgelerde.

NAVTEX, kıyı sularındaki - bir CRS nin yaklaşık 400 Dz.Mili (NM) mesafesinde - gemilere MSI-Deniz Emniyet Bilgilerini yaymak için kullanılır. NAVTEX kapsama alanında olacak saha şöyle düzenlenebilir:

 • Vericiler arasında meydana gelebilecek karıştırıcı müdahelelerden (interference) kaçınmak için; örnek olarak, Belçika daki Ooststende Sahil Radyo İstasyonunun (CRS) kapsama alanı 50 Dz Milidir (NM), veya
 • Kıyı sularındaki kapsama alanını artıracak şekilde; örnek olarak, Portekiz deki Azores CRS sinin kapsama menzili 640 Dz.Milidir (NM).

MF bandındaki yayınların menzili, kullanılan güce bağlı olduğundan, kapsama alanı; gücü değiştirerek düzenlenir.

Vericiler arasındaki karıştırıcı müdahele (interference), sadece yayın gücünü ayarlayarak bütünüyle ortadan kaldırılamaz. Kullanılan frekans, zaman paylaşımı şeklinde, kullanıcılar tarafından (sırayla) paylaşılmaktadır. Her CRS nin 4 saatde bir 10 dakikalık bir kullanım hakkı vardır. Eğer bir CRS nin, kendisine tahsisli olmayan bir zaman aralığında vermesi gereken acil bir mesajı varsa, yakındaki bir CRS nin zaman paylaşım programında değişiklik yapılarak, müdahele olmadan yayının gerçekleşmesi için bir düzenleme yapılabilir.

Navtex receiver NAV 6

NAVTEX Alıcısı örneği

Yayınlanan NAVTEX mesajları, küçük bir birimden oluşan bir NAVTEX alıcısı tarafından alınabilir. Bu alıcıda şunlar bulunur:

 • NAVTEX frekanslarına sabit olarak ayarlanmış bir Radyo alıcısı (tek veya çift frekanslı bir alıcı olabilir - çift frekanslı olanı; ayarlamaya gerek olmadan, 518 kHz ve 490 kHz frekanslarında mesaj alabilir).
 • Bir sinyal işlemcisi,
 • Küçük bir klavye (NAVTEX alıcısını ayarlamak ve kullanmak için),
 • Bir ekran ve/veya sürekli kağıt beslemesi (alınan MSI bilgilerini göstermek ve/veya basmak için),
 • Gelen mesajları tutmak için bellek düzeneği ve
 • Anten sistemi.

SOLAS Sözleşmesi gerekleri

SOLAS kapsamındaki gemiler; 518 kHz de devamlı kalındığından, aynı zamanda 490 kHz de de kalmak gerekiyorsa, ya çift frekanslı bir alıcı bulunduracaklar; ya da ayrı frekanslara ayarlanabilen iki (2) tek frekanslı alıcı bulunduracaklardır. Bir alıcının; alınan MSI bilgilerini göstermesi veya basması için:

 • Bütünleşik bir yazıcı, veya
 • Tahsisli bir ekran ve yazıcı bağlantı çıkışı, veya
 • Bütünleşik bir seyir sistemine yapılabilecek bir bağlantı.

SOLAS kapsamında olmayan bir gemide, tek frekanslı bir alıcının bulundurulması daha kolaydır. Kullanıcı; belli ve programlı bir sürede 490 kHz emesaj almak için geçebilir mesaj alımı bitince, yine 518 kHz frekansına dönebilir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM