VHF DSC Kontrol Ünitesinin bazı destek işlevleri de vardır; bunlara, VHF Telsiz DSC modundayken, menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu destek işlevlerinin çeşitleri, değişik VHF Telsiz (VHF radio) modellerine göre değişir. Bunlardan üçü (3), bütün VHF Telsizlerde (VHF radio) bulunur:
 • Elle mevki ve zamanı/saati girmek
 • MMSI Numaralarını girmek (MMSI ve Grup MMSI - MMSI Numaraları, yetkili bir VHF DSC Telsiz sağlayıcısı tarafından girilmelidir.)
 • MMSI Rehberinde düzeltmeler yapmak

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

Ekranın netlik/kontrast ayarını yapmak

Mevcut ışık koşullarına göre en rahat çalışmayı yapabilmeniz için 16 ayrı kontrast düzeyi vardır.
 1. MENU tuşuna basınız.
 2. LCD tuşuna basınız.
 3. up ve down tuşlarıyla (-7 ile +8 arasında) kontrastı ayarlayınız.
 4. C tuşuna iki (2) kez basınız.Ekran kontrastını ayarlama

Elle mevki ve zamanı girmek

Ekranda görüntülenen mevki, enlem ve boylam cinsindedir; VHF DSC Kontrol Ünitesi, normal olarak bir GPS Uydu Seyir Sistemi ile arayüz oluşturabilir. Örnek, 45036 Kuzey (N ), 013032 Doğu (E), saat 1615 UTC de.

GPS yoksa veya arızalıysa, mevkii elle girmek gerekir. Mevki elle girilene kadar, ekranda "Mevki yok" (No Position Available) yazısı görülür.

Güncelleme aralığının 4 saatte bir olması tavsiye edilir. Ayrıca, eğer zaman varsa, bir Tehlike Uyarısı yapılırken, mevkiin kontrol edilmesi ve mümkün oldukça güncellenmiş olması gerekir.
 1. MENU tuşuna basınız.
 2. POSN tuşuna basınız.
 3. POSN tuşuna basınız.(İkinci kez)
 4. Klavyeyi kullanarak, enlem ve boylamı giriniz.
 5. E tuşuna basınız.
 6. Klavyeyi kullanarak, 24 saatlik düzende UTC olarak saati giriniz.
 7. E tuşuna basınız.
 8. C tuşuna iki (2) kez basınız.Elle mevkii ve saati girmek

MMSI Numarasını girmek

VHF DSC Telsizin, kendine özgü bir MMSI Numarası vardır ve gemiye ulusal makamlar tarafından verilir. Bu numara, VHF DSC Telsize programlanır. Telsiz bir Grup MMSI Numarasına da sahipse, bu da VHF DSC Telsize programlanabilir.

MMSI Numarasını girmek - Gemiye özgü ve tahsisli MMSI Numarası, VHF DSC Telsiz sağlayıcısı tarafından programlanmalıdır. Bunun için normalde bir parola veya özel bir işlem gerekir; bu nedenle Telsiz kullanıcısı MMSI numarasını görebilir ama değiştiremez.

Grup MMSI numarasını girmek - Bu, aşağıdaki işlemlerle yapılabilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir:
 1. MENU tuşuna basınız.
 2. MORE tuşuna basınız.
 3. MMSI tuşuna basınız.
 4. right tuşuna basınız
 5. Klavyeyi kullanarak Grup MMSI numarasını giriniz.
 6. E tuşuna basınız.
 7. C tuşuna üç (3) kez basınız.Grup MMSI Numarasını girmek

MMSI Rehberinde (MMSI directory) değişiklik/düzeltme yapmak

Bu rehber; aynen cep telefonunuzda olduğu gibi, önemli ve sık kullanılan MMSI numaralarını saklamak (save) içindir. İsim ve MMSI numarası olarak listelenmiş ve MMSI Rehberine (MMSI directory) girilmiş bütün adreslere Rutin Uyarı yapmak için kullanılır.

Rehberin 16 MMSI numaralık hafızası vardır.

Rehbere girmek için:
 1. MENU tuşuna basınız.
 2. MORE tuşuna basınız.
 3. DiR tuşuna basınız.(Ana Rehber ekranı, rehber girdilerinin adedini gösterir.)
Böylece rehberdeki girdileri gözden geçirebilir, düzeltebilir, iptal edebilir veya yeni girişler yapabilirsiniz.

Rehbere yeni giriş yapmak için:
 1. ADD tuşuna basınız.
 2. Klavyeyi kullanarak, yeni girişin adını yazınız.
 3. E tuşuna basınız.
 4. Klavyeyi kullanarak MMSI numarasını giriniz.
 5. E tuşuna basınız.
Rehberdeki girdileri/kayıtları gözden geçirmek için:
 1. VIEW tuşuna basınız.
 2. Kayıtlar/girdiler arasında dolaşmak için NEXT veya BACK tuşuna basınız.
Rehberdeki bir girdiyi düzeltmek için:
 1. Söz konusu girdi ekrandayken EDIT tuşuna basınız.
 2. right tuşlarından birine basınız; bu, bilginin tekrar girileceğini belirtir (ad veya MMSI)
 3. E tuşuna basınız.
Rehberdeki bir kaydı silmek:
 1. Söz konusu girdi ekrandayken, EDIT tuşuna basınız.
 2. DEL tuşuna basınız.
 3. YES tuşuna basınız.
Rehberde yeni bir kaydı girmek, düzeltme yapmak ve bir kaydı silmek

Tuşların BEEP sesini faal hale getirmek veya susturmak

Normalde bütün tuşlara basıldığında bir BEEP sesi gelir; bu ses istenirse susturulabilir. Bu işlem, bütün birinci derece (first level) işlevlerde yapılabilir. Bir tuşa basıp basılı tutarak girilebilen ikincil işlevlerde ise, (örnek, kullanıcı kanalını ayarlarken), işlem iki (2) BEEP sesiyle onaylanacaktır; bu işlev iptal edilemez/susturulamaz.
 1. MENU tuşuna basınız.
 2. MENU tuşuna basınız. (İkinci kez)
 3. MENU tuşuna basınız. (Üçüncü kez)
 4. BEEP tuşuna basınız.
 5. İptal edilmiş ama tekrar harekete geçirilmek istenen bir BEEP sesi için, BEEP tuşuna tekrar basınız.
 6. C tuşuna üç (3) kez basınız.Tuş BEEP sesini susturmak
Last modified: Friday, 20 November 2020, 3:26 PM