Bir VHF Telsiz Radyo Telefon (VHF RT radio), gönderen ve alan bir sistem olup, buna genelde Alıcı-Verici (Transceiver-Tx/Rx) denir; bu düzenek, sesli olarak gönderi iletmeye veya iletilen gönderiyi almaya yarar. Sabit tipte veya elde taşınan tip olabilir.

RD64

Sabit tip VHF telsiz RT (VHF RT radio) örneği (Simrad RT64)

HT50

Elde taşınan tip VHF Telsiz RT (VHF RT radio) örneği (Simrad HT50)

Bir VHF Telsiz RT nun (VHF RT radio) önemli ve olumsuz özelliklerinden biri, bir diğer VHF Telsiz RT na (VHF RT radio) özgün bir çağrı yapamamasıdır. Bir VHF Telsiz RT dan (VHF RT radio) sesli olarak yapılan bir yayın; menzil dahilindeki bütün VHF telsizler (VHF radio) tarafından duyulabilir.

Bu nedenle, VHF telsizlere (VHF radio) bir Sayısal Seçmeli Çağrı kontrol ünitesi (Digital Selective Calling Contoller - DSC Controller) eklenir. DSC Kontrol ünitesi veya Modem tarafından VHF Kanal 70’ e (VHF CH 70) bir sayısal (digital) kod gönderir, bu da otomatik olarak bir diğer VHF telsizi (VHF radio) arar. Bu işlem kolaydır çünkü her VHF DSC Kontrol Ünitesinin tahsisli ve kendine özgü bir MMSI numarası vardır; bu da aynı bir telefon numarası gibi işlev görür. VHF DSC Telsizlerin yalnız sabit tipleri bulunabilmektedir.

RD68

VHF DSC Telsiz örneği (Simrad RD68)

Bir VHF telsizin (VHF radio) bileşenleri şunlardan oluşur:

 • Kulaklık ve/veya hoparlorü ile birlikte bir alıcı (Rx);
 • Mikrofonu ile birlikte bir verici (Tx) - Mikrofon ve kulaklık, genelde tek bir el cihazının içinde beraber bulunurlar;
 • Bir VHF DSC Kontrol Ünitesi;
 • Hem simplex hem duplex çalışmaya uygun bir anten;
 • Güç Kaynağı - genelde 12 volt veya 24 volt batarya.

VHF Telsizi (VHF radio) konumlandırma

VHF telsiz şu şekilde konumlandırılmalıdır:
 • Hava koşullarından ve güneş ışığından etkilenmeyecek biçimde,
 • Kullananın; makine gürültüsü, titreşim yada diğer arkaplan gürültülerinden etkilenmeyeceği biçimde,
 • Kontrolların kolay okunabileceği ve kullanılabileceği uygun bir yere yerleştirilerek,
 • Manyetik veya elektronik bir pusuladan en az 1 metre(3 ft.3 inç) uzakta olacak şekilde.
Böyle bir yer; genelde küçük teknelerde kapalı kabin içi ve büyük teknelerde köprüdür. Teknenin dümen ve makine kontrollarına yakın yerde su geçirmez bir ek-uzatma hoparlor tavsiye edilir; böylece vardiyadaki kişi VHF haberleşmesini de kontrol edebilir.

VHF Antenin yerleştirilmesi / monte edilmesi

En uzun menzili elde etmek için, VHF anteni teknenin en yüksek yerine monte edilmelidir.Örnek; yelkenli bir teknenin direk tepesi.Bazı kazalarda anten yitirilebileceğinden, yedek bir anten bulundurulması da önerilir.

Bir Navigasyon / Seyir Cihazı ile bağlantı

GPS veya Otomatik Mevki Kaydedici’ sine (Chartplotter) bağlantı özellikle tavsiye edilir. Bu şekilde, bir VHF telsiz (VHF radio), zamanında mevki tayin edebilir. Sonraki bölümlerde anlatılacağı üzere bu, Tehlike durumunda çok önemlidir.

RD68 linked to navigation source
Navigasyon / Seyir cihazı ile bağlantı

Elde taşınan VHF Telsiz (VHF radio)

Elde taşınan bir VHF telsiz (VHF radio), sabit tipin yedeği olarak, büyük gemilerde gemi içi haberleşmede ve cansallarında kullanılabilir, çünkü bütünüyle bağımsız ve kendine yeterli bir birimdir.

Sabit tipteki bir VHF telsiz (VHF radio) ile kıyaslandığında, elde taşınan bir VHF telsizin (VHF radio) üç (3) olumsuz yanı vardır:

 1. Sınırlı batarya ömrü / kapazitesi. Mümkün olduğunda gönderi yaparken alçak güç kullanın ve ilk çağrıda anlaşılabileceğiniz şekilde açık ve net konuşun, çünkü gönderi yapmak bataryayı hızla tüketir.
 2. Çok sınırlı VHF telsiz (VHF radio) haberleşme menzili.
  • Anten, el telsizine bağlı olduğundan, yüksekliği sınırlıdır. Örnek, bir can salında sadece 1,5 metre.
  • Batarya gücünü korumak amacıyla, elle taşınan telsizlerde yüksek güç konumu sadece 5 watt dır, bu diğer sabit tiplerde 25 watt dır.
 3. DSC Kontrol Üniteleri yoktur.

SOLAS Sözleşmesi gerekleri

SOLAS kapsamındaki gemiler, Kanal 70’ e (VHF CH 70) DSC olarak çağrı yapabilen VHF telsiz (VHF radio) bulundurmak zorundadırlar. Bir VHF telsiz (VHF radio), otomatik olarak devamlı Kanal 70’ de (VHF CH 70) dinlemede kalacak özellikte olmalıdır.
Telsiz operatörleri, gelen giden çağrıların yazılacağı bir Telsiz Jurnali tutmak durumundadırlar.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM