DSC Tehlike, Acil, Emniyet ve Rutin uyarılar – VHF Kanal (VHF CH) 70, sadece bu amaçla ayrılmıştır. Bu kanalın radyo telefon (RT) haberleşmesi için kullanılmaması gerekir; bu da cihazın kendisi tarafından otomatik olarak engellenir.

RT Tehlike, Acil, Emniyet ve Rutin çağrılar – VHF Kanal (VHF CH) 16, bu amaçla tahsis edilmiştir.

Kamu Haberleşmesi - CRS (Kıyı Radyo İstasyonları) – Denizdeki gemiler ile kıyıda üslenmiş ana haberleşme ağları arasında aracılık etmek için, VHF Radyo (VHF radio) ların test edilmesi amacıyla bazı kolaylıklar sağlamak için, hava tahmin raporlarını yayınlamak için, seyir uyarılarını yayınlamak ve SAR operasyonlarını koordine etmek için, Denizcilik ve tıbbi yardım konularında bilgi vermeyi ve yardım etmeyi koordine etmek için, limana giriş ve ETA ve limandan ayrılış olarak gemi sefer raporlarını almak için vb.

Sahil Güvenlik (Coast Guard-CG) - CRS’ ler ile aynı kolaylıkları sağlamanın yanısıra, CRS bulunmayan kıyılarda, gemiler ile kıyıda üslenmiş ana haberleşme ağları arasında aracılık da yapar.

Liman Operasyonları – Limanda, liman çalıştırıcıları,kılavuz tekneleri, römorkörler, kılavuz istasyonları ve bütün ilgili Gemi Trafik Yönetim Servisler, (Vessel Traffic Management Services-VTMS) ile haberleşme için telsiz hizmeti sağlamak,

Gemiler arası – Denizdeki gemiler arası haberleşme için kullanılır.

Gemi içi – Gemi içindeki VHF el telsizleri ile yapılan haberleşme için kullanılır.

Tekne Marinaları – Bağlama kolaylıkları sağlamak, limana giriş için tavsiyeler ve liman kolaylıkları vb. için. İngiltere’deki Marinalar, VHF Kanal (VHF CH) 80’ni kullanırlar. Belli bazı coğrafi sahalar için tahsisli kanallar vardır; örnek olarak CH M (157.850MHz) ve CH M2 (161.425MHz), İngiliz marinaları, yat klüpleri ve tenezzüh tekneleri için özel olarak kullanılmak üzere İngiliz Hükümetinin tahsis ettiği kanallardır.

Deniz Emniyet Bilgileri (Maritime Safety Information - MSI) – Hava tahminlerinin ve seyir uyarılarının, SAR bilgilerinin yayınlanmasını içerir. Normal olarak, Radyo Telefonla (RT) bütün istasyonlara, kıyıda üslü CRS’ ler veya Sahil Güvenlik (Coast Guard-CG) tarafından çalışılan kanallarla, düzenli ve önceden yayımlanan zamanlarda veya VHF Kanal (VHF CH) 70’ de DSC ile verilen bir ön uyarı ile iletilir. Adriatik Denizinin Doğu orta bölgesinde seyir yapılırken, Split Liman Başkanlığı; VHF Kanal (VHF CH) 67’ de, Hırvatça, İngilizce, İtalyanca ve Almanca olarak, Hırvatistan Kıyı suları hakkında banda alınmış hava durumu bilgilerini sürekli olarak yayınlamaktadır. Bu yayınlar, yıl boyunca, her 10 dakikada bir, içeriği yerel saatle 0700, 1300 ve 1900 ‘da güncellenerek yapılmaktadır. Bu yayın, kısa bir durum raporunu, 24 saatlik bir tahmini ve barometrik basınç raporunu içerir.

Arama Kurtarma (SAR) - Arama Kurtarma ve Kirlilikle mücadele operasyonlarında kullanılır. İngiltere’de VHF Kanal (VHF CH) 67, gemiler arası haberleşme ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma (CG SAR) operasyonları için tahsis edilmiştir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM