156 MHz ile 174 MHz arasında yeralan VHF telsiz (VHF radio) haberleşmesi deniz frekans aralığı, birbirini takibeden ve VHF KANAL (VHF CH) 1'den VHF KANAL (VHF CH) 28’e ve VHF KANAL (VHF CH) 60’dan VHF KANAL (VHF CH) 88’e kadar tahsisli bir bandta bulunur.Her kanalın kendine özgü frekansı ve SIMPLEX veya DUPLEX modunda çalışacağı (sonraki paragraflarda anlatılmıştır), uluslararası bir anlaşma ile tesbit edilmiştir. Bunun bazı istisnaları da vardır; örnek olarak A.B.D. tarafından yapılan bazı tahsislerde, uluslararası normda DUPLEX olarak tesbit edilen kanallar, A.B.D. normunda SIMPLEX olarak çalışırlar. Bu nedenle, deniz VHF telsiz (VHF radio) lerinde, özel bir US/USA işlevi/fonksiyonu mevcut olup, ABD kıyılarında iken kanallar arası doğru geçişi sağlar.


VHF CH

Simplex/

Duplex

Kanalın kullanılışı

VHF CH

Simplex/

Duplex

Kanalın kullanılışı

01

D

Kamu haberleşmesi

60

D

Kamu haberleşmesi

02

D

Kamu haberleşmesi

61

D

Kamu haberleşmesi

03

D

Kamu haberleşmesi

62

D

Kamu haberleşmesi

04

D

Kamu haberleşmesi

63

D

Kamu haberleşmesi

05

D

Kamu haberleşmesi

64

D

Kamu haberleşmesi

06

S

Gemiler arası

ve

Hava Birimi (Aero SAR)

65

D

Kamu haberleşmesi

07

D

Kamu haberleşmesi

66

D

Kamu haberleşmesi

08

S

Gemiler arası

67

S

Gemiler arası

ve

Arama Kurtarma (SAR)

09

S

Gemiler arası

68

S


Liman Operasyonları

10

S

Gemiler arası

ve

Arama Kurtarma (SAR)

69

S

Gemiler arası

11

S

Liman Operasyonları

70

S

DSC Tehlike, Acil, Emniyet ve Rutin Uyarılar

12

S

Liman Operasyonları

71

S


Liman Operasyonları

13

S

Gemiler arası Seyir Emniyeti

ve

Liman Operasyonları

72

S

Gemiler arası

14

S

Liman Operasyonları

73

S

Gemiler arası

ve

Arama Kurtarma (SAR)

15

S

Gemi içi haberleşmeler

(max.çıkış gücü 1 watt)

74

S


Liman Operasyonları

16

S

Radyo Telefon (RT) Tehlike, Acil, Emniyet ve Rutin çağrılar

75

S

Yalnız seyirle ilgili haberleşmeye özgü


17

S

Gemi içi haberleşmeler

(max.çıkış gücü 1 watt)

76

S

Yalnız seyirle ilgili haberleşmeye özgü


18

D

Kamu haberleşmesi

77

S

Gemiler arası

19

D

Kamu haberleşmesi

78

D

Kamu haberleşmesi

20

D

Kamu haberleşmesi

79

D

Kamu haberleşmesi

21

D

Kamu haberleşmesi

80

D

Kamu haberleşmesi

22

D

Kamu haberleşmesi

81

D

Kamu haberleşmesi

23

D

Kamu haberleşmesi

82

D

Kamu haberleşmesi

24

D

Kamu haberleşmesi

83

D

Kamu haberleşmesi

25

D

Kamu haberleşmesi

84

D

Kamu haberleşmesi

26

D

Kamu haberleşmesi

85

D

Kamu haberleşmesi

27

D

Kamu haberleşmesi

86

D

Kamu haberleşmesi

28

D

Kamu haberleşmesi

87

S


Liman Operasyonları88

S


Liman Operasyonları

Uluslararası VHF Kanal (VHF channel) Şeması

Yukarıdaki bazı kanallar, içinde seyir yaptığınız coğrafi sahalara bağlı olarak, özel bazı uygulamalarda kullanılabilirler.

Última atualização: sábado, 25 Abr 2020, 19:50