Επειδή ο SART είναι συσκευή ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ως εξής:

  1. Να ελέγχετε οπτικά το περίβλημα για ρωγμές.
  2. Αν ο SART αποθηκεύεται σε εκτεθειμένο σημείο χρειάζεται τακτικό καθάρισμα.
  3. Αν ο SART διαθέτει στύλο να ελέγχετε ότι ο στύλος λειτουργεί σωστά.
  4. Να ελέγχετε για να διασφαλίζετε ότι το σκοινί είναι σωστά δεματιασμένο και δεμένο με ασφάλεια στον SART.
  5. Να ελέγχετε ότι η ημερομηνία λήξης της μπαταρίας του δίνει αρκετή ζωή μπαταρίας για το επόμενο ταξίδι.
  6. Να πραγματοποιείται τεστ λειτουργικότητας του SART. Κρατήστε το διακόπτη του SART στη θέση TEST (ο τρόπος που γίνεται αυτό εξαρτάται από το μοντέλο SART) το πολύ για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον 15 μέτρα από την κεραία του ραντάρ ραδιοσυχνοτήτων Χ του σκάφους. Ο SART πρέπει να δώσει τις σωστές προειδοποιήσεις ήχου και φωτός (εξαρτάται από το μοντέλο του SART). Στην οθόνη του ραντάρ ραδιοσυχνοτήτων Χ θα εμφανίζονται κύκλοι που θα καλύπτουν όλη την οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος γυρίστε το διακόπτη του SART στη θέση SAFE/OFF (ο τρόπος που γίνεται αυτό εξαρτάται από το μοντέλο SART). Ο έλεγχος του SART είναι μια ζωντανή λειτουργία με μικρή κατανάλωση ενέργειας που εξασφαλίζει μικρή εμβέλεια εκπομπών.

SART test

Παράδειγμα θέσης του SART στη θέση TEST (γυρίστε το γλωσσίδι στη θέση UNLOCK, μετά πιέστε το πλήκτρο προς τα κάτω και κρατήστε το μέχρι να ολοκληρωθεί η δοκιμή)

Επισκευή

Αν ο SART αποτύχει σε κάποιο μηνιαίο έλεγχό του, πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή ή στο εξειδικευμένο σέρβις.

Αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης της μπαταρίας, ο SART πρέπει να επιστραφεί σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για αλλαγή. Μπορεί να αλλαχθεί πάνω στο σκάφος αν λήγει άμεσα ή αν έχει ήδη λήξει.

Αν ο SART έχει χρησιμοποιηθεί σε έκτακτη ανάγκη, πρέπει να επιστραφεί σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για αλλαγή της μπαταρίας του.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM