Οι CRS NAVTEX ανήκουν στην WWNWS (Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης). Η WWNWS είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS A1 και A2 εκπέμπουν με το σύστημα NAVTEX και εκτός αυτών των περιοχών με το σύστημα SafetyNET.

Σύμφωνα με τη WWNWS οι ωκεανοί του κόσμου χωρίζονται σε 16 γεωγραφικές περιοχές που λέγονται NAVAREA (Περιοχές Πλεύσης) οι οποίες ονομάζονται με ρωμαϊκούς αριθμούς και αποτελούνται από CRS NAVTEX οι οποίοι διακρίνονται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου από το Α έως το Ζ.

NAVAREAs

Τα όρια των NAVAREA της WWNWS


Η υπηρεσία που έχει αναλάβει το καθήκον να ταξινομεί και να διανέμει τις MSI για να καλύψει μια ολόκληρη NAVAREA λέγεται συντονιστής NAVAREA.

NAVAREA Συντονιστής NAVAREA
I Ηνωμένο Βασίλειο
II Γαλλία
III Ισπανία
IV Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
V Βραζιλία
VI Αργεντινή
VII Νότια Αφρική
VIII Ινδία
IX Πακιστάν
X Αυστραλία
XI Ιαπωνία
XII Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
XIII Ρωσία
XIV Νέα Ζηλανδία
XV Χιλή
XVI Περού

Συντονιστές NAVAREA

Λεπτομέρειες για τους συντονιστές NAVAREA μπορούν να βρεθούν στο ALRS Τόμος 5.

Η WWNWS περιλαμβάνει τρία επίπεδα προειδοποιήσεων:
  • Προειδοποιήσεις NAVAREA. Εκδίδονται από έναν συντονιστή NAVAREA και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούν όσοι ταξιδεύουν στον ωκεανό για ασφαλή πλεύση. Αρχικά αφορούν τις κύριες διαδρομές πλεύσης και τις περιοχές του πελάγους εντός των Θαλάσσιων Περιοχών GMDSS A3 και A4. Γι' αυτό δεν εκπέμπονται μεσω του συστήματος NAVTEX, αλλά μόνο μέσω του δορυφορικού συστήματος SafetyNET.
  • ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ προειδοποιήσεις. Εκδίδονται επίσης από έναν εθνικό συντονιστή και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούν όλα τα σκάφη για να πλεύσουν με ασφάλεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αφορούν περιοχές έως και 40ΝΜ από τον CRS NAVTEX, αλλά εντός των συμφωνημένων συνόρων με τον γειτονικό συντονιστή.
  • ΤΟΠΙΚΕΣ προειδοποιήσεις. Εκδίδονται από έναν τοπικό συντονιστή, π.χ. κάποια λιμενική αρχή. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή πλεύση σε ένα λιμάνι ή στα παράκτια ύδατα που δε χρειάζονται πλοία που ταξιδεύουν στον ωκεανό.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM