Το NAVTEX είναι ένα σύστημα πληροφοριών για τη μετάδοση MSI (Πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας, που είναι προειδοποιήσεις πλεύσης και καιρού, μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλα επείγοντα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια) και την αυτόματη λήψη MSI με την τηλεγραφία στενής ζώνης με απευθείας εκτύπωση.

Οι εκπομπές της NAVTEX γίνονται και στέλνονται από πομπούς (Radio Telex) στους CRS (Παράκτιους Ραδιοσταθμούς) στα:

 • 518 kHz MF (μεσαία συχνότητα) - οι MSI μεταδίδονται στα Αγγλικά - είναι διεθνώς γνωστές σαν NAVTEX, ή και
 • 490 kHz MF - MSI ή και άλλες τοπικές πληροφορίες μεταδίδονται πρώτα στην τοπική γλώσσα για τα μικρά σκάφη- λέγεται εθνικό NAVTEX, ή και
 • 4209,5 kHz HF (υψηλή συχνότητα) - χρησιμοποιείται στις τροπικές περιοχές όπου η λήψη MF μπορεί να είναι δύσκολη.

Η NAVTEX χρησιμοποιείται για τη μετάδοση MSI σε σκάφη στα παράκτια νερά (περίπου στα 400 NM από έναν CRS). Η περιοχή που καλύπτεται από τη NAVTEX μπορεί να είναι:

 • φτιαγμένη για να αποφεύγεται η πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πομπών, π.χ. η εμβέλεια του CRS του Οστέντε (Βέλγιο) είναι 50 ΝΜ, ή
 • αυξημένη για να διασφαλίζει την κάλυψη του σήματος σε όλα τα παράκτια ύδατα, π.χ. η εμβέλεια του CRS των Αζόρων (Πορτογαλία) είναι 640 ΝΜ,

απλά ρυθμίζοντας την ισχύ της μετάδοσης, γιατί η εμβέλεια των εκπομπών στο εύρος MF εξαρτάται σημαντικά από την ενέργεια που εκπέμπεται.

Η αλληλεπίδραση των πομπών δε μπορεί να αποφευχθεί απλά με τη ρύθμιση της ισχύος εκπομπής τους. Μοιράζονται χρονικά τη συχνότητα. Κάθε CRS έχει ένα 10λεπτο άνοιγμα εκπομπής κάθε τέσσερις ώρες. Αν ο CRS δεχτεί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται έκτακη μετάδοση εκτός του προγραμματισμένου χρόνου εκπομπής του σταθμού, μπορούν να γινουν διευθετήσεις για να διακοπεί η προγραμματισμένη εκπομπή ενός κοντινού CRS διευκολύνοντας την έκτακτη εκπομπή που πρέπει να γίνει χωρίς παρεμβολές.


Navtex receiver NAV 6

Δείγμα δέκτη NAVTEX

Τα μηνύματα της NAVTEX που μεταδίδονται μπορούν να ληφθούν από το δέκτη NAVTEX που είναι μια μικρή συσκευή η οποία περιλαμβάνει:

 • έναν ραδιοδέκτη συντονισμένο στις συχνότητες της NAVTEX (μπορεί να είναι δέκτης μονών ή διπλών συχνοτήτων -οι δεύτεροι μπορούν να δεχτούν μηνύματα σε συχνότητες 518 kHz και 490 kHz χωρίς το συντονισμό του δέκτη),
 • έναν επεξεργαστή σήματος,
 • ένα μικρό πληκτρολόγιο (για τη ρύθμιση και τη λειτουργία του δέκτη NAVTEX),
 • μια οθόνη ή και μια συνεχόμενη τροφοδοσία χαρτιού (για την εμφάνιση ή εκτύπωση των ληφθέντων MSI),
 • μια μνήμη για την αποθήκευση των ληφθέντων μηνυμάτων και
 • ένα σύστημα κεραίας.

Προδιαγραφές της σύμβασης SOLAS

Τα σκάφη της SOLAS πρέπει να μεταφέρουν δέκτες διπλών συχνοτήτων αν απαιτείται λήψη στα 490 kHz, γιατί πρέπει να διατηρείται συνεχώς η δυνατότητα λήψης μηνυμάτων στα 518 kHz, ή πρέπει να μεταφέρουν δύο δέκτες μονής συχνότητας που να συντονίζονται σε διαφορετικές συχνότητες. Ένας δέκτης πρέπει να περιλαμβάνει (για την εμφάνιση ή την εκτύπωση των ληφθέντων MSI):

 • μια ενσωματωμένη συσκευή εκτύπωσης, ή
 • μια συγκεκριμένη συσκευή εμφάνισης και έξοδο για εκτυπωτή, ή
 • μια σύνδεση σε ένα ολοκληρωμένο συστημα πλοήγησης.

Ένα σκάφος που δεν ανήκει στη SOLAS, μπορεί να έχει ένα δέκτη μονής συχνότητας. Ο χρήστης μπορεί να περάσει στη συχνότητα 490 kHz για να δεχτεί ένα μήνυμα (σε προγραμματισμένη ώρα εκπομπής) και μετά να επιστρέψει στα 518 kHz όταν ληφθεί το μήνυμα.

Laatste wijziging: zaterdag, 25 april 2020, 19:50