Τα ληφθέντα σήματα καταχωρούνται από τον ασύρματο VHF και μπορούν να διαβαστούν αργότερα. Η μνήμη του ασυρμάτου VHF είναι περιορισμένη κι έτσι μπορούν να καταγραφούν μόνο τα τελευταία 16 ή 10. Συνήθως πρώτο φαίνεται το πιο πρόσφατο σήμα.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

  1. Πιέστε το πλήκτρο Log
  2. Πιέστε τα πλήκτρα Back και Next για να περάσετε τα ληφθέντα σήματα
  3. Σε περίπτωση που υπάρχει Σήμα Κινδύνου μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα arrow και arrow για περισσότερες πληροφορίες.
  4. Πιέστε το πλήκτρο CΑνάγνωση του ημερολογίου των ληφθέντων σημάτων

Last modified: Friday, 20 November 2020, 2:33 PM