Αυτό το είδος σήματος έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Είναι το πιο συνηθισμένο σήμα που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με φίλους σε ένα άλλο σκάφος, για επικοινωνία με τη μαρίνα, για τη εκκίνηση ενός συνδέσμου δημόσιας ανταπόκρισης φωνητικής επικοινωνίας μέσω ενός CRS προς ένα συνδρομητή στην ξηρά που χρησιμοποιεί κανάλι εργασίας duplex, κλπ.

Μετά την εκπομπή του Σήματος Ρουτίνας στο VHF CH 70 και τη λήψη της αναγνώρισης στο VHF CH 70, η φωνητική επικοινωνία συνεχίζεται στο κανάλι εργασίας VHF που υποδηλώνεται στην αναγνώριση DSC του συγκεκριμένου σκάφους ή CRS.

(MMSI του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Όνομα του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Σήμα κλήσης του σταθμού που καλεί 1-3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Όνομα του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Σήμα κλήσης του σταθμού που καλεί 1-3 φορές)

(Μήνυμα)

ΟΒΕΡ

Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Ρουτίνας


Ασύρματε Λινγκμπάι, Ασύρματε Λινγκμπάι, Ασύρματε Λινγκμπάι

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, κωδικός Sierra 5 Lima 1 2

Ζητώ σύνδεση με το συνδρομητή +44 1253 779123

ΟΒΕΡ

Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ρουτίνας

Εξάσκηση του εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Παρακάτω αναφέρεται η διαδικασία για την εκπομπή ενός Σήματος Ρουτίνας στο VHF CH 70 χρησιμοποιώντας τον Ελεγκτή VHF DSC:
 1. Επιλογή καναλιού εργασίας σε λειτουργία Ασυρμάτου
 2. Περάστε σε λειτουργία DSC
 3. Πιέστε το πλήκτρο Call
 4. Ορίστε το σταθμό που θέλετε να καλέσετε
  • Από τον κατάλογο - πιέστε το πλήκτρο Dir για να περάσετε τις καταχωρήσεις, ή
  • Από MMSI που εισάγονται χειροκίνητα - χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε την MMSI και πιέστε το πλήκτρο E
 5. Αν δεν καλείτε CRSMMSI ξεκινά με το "00") μετά μπορείτε να περάσετε στο κανάλι που χρησιμοποιείται για τη φωνητική επικοινωνία (εκ προεπιλογής είναι ίδιο με το κανάλι εργασίας)
  • από τα προγραμματισμένα VHF CH 06, 08, 72 και 77 - πιέστε το πλήκτρο Chan για να τα περάσετε και πιέστε το πλήκτρο E, ή
  • εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό του καναλιού - χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε τον αριθμό του καναλιού και πιέστε το Ε.
 6. Πιέστε το πλήκτρο Send
 7. Πιέστε το πλήκτρο EΣύνταξη και εκπομπή μιας Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης στο VHF CH 70

Το Σήμα Ρουτίνας εκπέμπεται για την εισαγωγή της MMSI στο VHF CH 70. Περιμένετε την αναγνώριση DSC από την καλούμενη MMSI.
Αναμονή της αναγνώρισης DSC και λήψη της

Ακολουθεί φωνητική επικοινωνία στο κανάλι εργασίας που εμφανίζεται στην αναγνώριση DSC.

Λήψη ενός Σήματος Ρουτίνας

Μετά τη λήψη ενός σήματος ρουτίνας στο VHF CH 70 μπορεί να αποσταλεί αναγνώριση στο VHF CH 70. Μετά την αποστολή της αναγνώρισης ο ασύρματος θα συντονιστεί αυτόματα στο κανάλι εργασίας. Μετά πρέπει να ακουστεί φωνητικό μήνυμα στο κανάλι εργασίας και να συνεχιστεί η φωνητική επικοινωνία.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Μετά τη λήψη του Σήματος Ασφαλείας μπορείτε:
 • Να δεχτείτε και να απαντήσετε την κλήση στέλνοντας αναγνώριση: πιέστε το πλήκτρο Ack.
 • Να μην αποδεχτείτε την κλήση: Πιέστε το πλήκτρο C για να σταματήσει ο ήχος και να καθαρίσει η οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο Stop για να σταματήσει μόνο ο ήχος.Λήψη Σήματος Ρουτίνας και αποστολή αναγνώρισης

Last modified: Friday, 20 November 2020, 2:17 PM