Όπως και η λειτουργία σάρωσης, η λειτουργία Σάρωσης Μνήμης θα περάσει τα κανάλια του ασυρμάτου VHF, αλλά μόνο αυτά που έχουν προεπιλεχθεί.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Πριν περασετε στη λειτουργία Σάρωσης Μνήμης πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον δύο κανάλια στον κύκλο ανίχνευσης μνήμης. Όταν η λειτουργία Σάρωσης Μνήμης δεν είναι ενεργοποιημένη μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν κανάλια από τον κύκλο της. Και για τις δύο λειτουργίες επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε, μετά πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο M/S (διπλός ήχος). Για να περάσετε στη λειτουργία Σάρωσης Μνήμης πιέστε το πλήκτρο M/S.

Ο δέκτης μένει στο κανάλι που γίνεται η μετάδοση. Το κανάλι στο οποίο μένει ο δέκτης μπορεί να είναι:

  • προηγμένο: πιέστε το πλήκτρο Adv για να περάσετε χειροκίνητα στο επόμενο κανάλι του κύκλου ανίχνευσης,
  • αποκλεισμένο: πιέστε το πλήκτρο Del για να αποκλείσετε το κανάλι από τον κύκλο ανίχνευσης (αντί να πιέζετε το πλήκτρο Adv σε κάθε κύκλο).

Για να βγείτε από τη λειτουργία Σάρωσης Μνήμης πιέστε το C ή το πλήκτρο 16.
Προσθήκη των VHF CH 16, VHF CH 06 και VHF CH 15 στον κύκλο Σάρωσης Μνήμης και ενεργοποίηση της λειτουργίας Σάρωσης Μνήμης

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:06 PM