Οι ασύρματοι VHF έχουν ειδικά πλήκτρα "1/25", "1W/25W" ή "Lo/Hi" που εναλλάσσουν από την πλήρη (25 W) στη χαμηλή (1 W) ισχύ εκπομπής. Όταν επιλέγεται το VHF CH 15 ή 17 (κανάλια πριν και μετά το VHF CH 16), επιλέγεται αυτόματα η χαμηλή ισχύς του πομπού οπότε το ειδικό πλήκτρο δεν επηρεάζει. Η χαμηλή ισχύς του πομπού μειώνει το εύρος εκπομπής και διατηρεί τη μπαταρία.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Ένα πάτημα του πλήκτρου 1/25 εναλλάσσει ανάμεσα στην πλήρη (25 watt) και στη χαμηλή (1 watts) ισχύ του πομπού.Επιλογή χαμηλής ισχύος πομπού και επιστροφή στην πλήρη ισχύ

Last modified: Friday, 15 July 2022, 9:12 AM