Πιέζοντας το "16" ή το πλήκτρο "CH16" ο ασύρματος VHF θα περάσει στο VHF CH 16 σε πλήρη ισχύ. Το VHF CH 16 χρησιμοποιείται για Κλήσεις Κινδύνου, Εκτακτης Ανάγκης, Ασφάλειας και Τακτικής Ενημέρωσης. Όταν είναι στη θάλασσα τα σκάφη πρέπει να παρακολουθούν διαρκώς το VHF CH 16.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Ειναι απαραίτητο να παρακολουθείτε διαρκώς το VHF CH 16 όταν βρίσκεστε στη θάλασσα. Γι' αυτό υπάρχει ένα πλήκτρο 16 για άμεση επιλογή του καναλιού. Αυτό θα ακυρώσει οποιαδήποτε λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.Γρήγορη επιλογή του VHF CH 16

Last modified: Friday, 13 November 2020, 4:03 PM