Ο μεταγωγέας ομιλίας (PTT) ή διακόπτης “PRESSEL” συνήθως βρίσκεται στο πλάι του μικροφώνου ή στη μέση της λαβής μιας συσκευής που μοιάζει με τηλέφωνο. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να τον πιέσετε, για να αλλάξει ο ασύρματος από τη λειτουργία λήψης στη λειτουργία εκπομπής και να τον αφήσετε για να επανέλθει στη λειτουργία λήψης.

Το σύμβολο Tx (εκπέμπει) ή Rx (δέχεται) εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της λήψης.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Πιέστε το διακόπτη PTT στο μικρόφωνο για να εκπέμψετε (Tx) και αφήστε τον για να λάβετε (Rx).

PTT

Ο διακόπτης PTT στο μικρόφωνο

Πιεζοντας το διακόπτη PTT κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής εκπομπής στο VHF CH 16 αλλάζει η ένδειξη Tx/Rx στην οθόνη όπως πιέζεται (Tx) και αφήνεται (Rx) ο διακόπτης PTT.

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:35 PM