Το πλήκτρο του σιγασμού (Mute) είτε περιστρέφεται (δεξιά και αριστερά) είτε πιέζεται(^ και v) και επηρεάζει την ευαισθησία του δέκτη η οποία ρυθμίζει το επίπεδο των εισερχόμενων ραδιοσημάτων.

Έτσι μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ασυρμάτου να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις. Δεν επηρεάζει την ένταση του ακουστικού σήματος στο μεγάφωνο ή στο ακουστικό.

Αυξάνοντας το σιγασμό μειώνεται η ευαισθησία του ασυρμάτου και αντιστρόφως. Οταν το πλήκτρο είναι κατεβασμένο ο ασύρματος ανιχνεύει διάφορα αδύναμα σήματα μεταξύ των οποίων στατικούς και ατμοσφαιρικούς θορύβους, γεγονός που παράγει διακεκομμένους και συριστικούς ηχους στο μεγάφωνο ή στο ακουστικό όταν δε λαμβάνεται κάποιο σήμα. Αυτή είναι χρήσιμη ένδειξη για το κατά πόσο η ένταση είναι σε κατάλληλο επίπεδο για να γίνει ξεκάθαρη λήψη πληροφοριών.

Ωστόσο αυτός ο ήχος δεν αντέχεται για πολλή ώρα κι έτσι ρυθμίζοντας προς τα επάνω τον διακόπτη φτάνουμε σε ένα επίπεδο που ο ήχος σταματάει ξαφνικά. Αυτή είναι η σωστή ρύθμιση του σιγασμού. Η ευαισθησία του ασυρμάτου έχει μειωθεί αρκετά για να εξαλειφθούν τα ανεπιθύμητα σήματα και ήχοι, αλλά μπορούν να λαμβάνονται τα επιθυμητά σήματα. Ανεβάζοντας κι άλλο το διακόπτη μειώνεται κι άλλο η ευαισθησία του δέκτη και μπορεί να χαθούν τα αδύναμα επιθυμητά σήματα.Περιστρεφόμενος διακόπτης σιγασμού

Πιεζόμενο πλήκτρο σιγασμού

Για αύξηση του σιγασμού

γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά πιέστε το βέλος ^

Για μείωση του σιγασμού

γυρίστε το διακόπτη αριστερά πιέστε το βέλος v

Ρύθμιση του σιγασμού με διαφορετικούς τρόπους

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Αφού ενεργοποιήσετε τον ασύρματο είναι καταρχήν απαραίτητο να θέσετε τον δέκτη σιγασμού στο σωστό επίπεδο για να εξαλειφθεί ο ήχος του και να βελτιστοποιηθεί η ευαισθησία του.Διαδικασία ρύθμισης του σιγασμού (mute)

Zadnja sprememba: petek, 13 november 2020, 15:01