Η μέγιστη ισχύς ή υψηλη ισχύς που μπορεί να εκπέμψει ένας θαλάσσιος ασύρματος VHF είναι 25 watt. Οταν είναι δυνατή αξιόπιστη επικοινωνία με VHF, δηλαδή σε αποστάσεις μικρότερες των 10 NM, καλό είναι να χρησιμοποιείτε λιγότερη ισχύ. Το πλεονέκτημα για το χρήστη είναι ότι εξαντλείται λιγότερη ενεργεια από την πηγή του ασυρμάτου, δηλαδή τη μπαταρία του. Ωστόσο το βασικό πλαονέκτημα είναι ότι μειώνοντας την απόσταση στην οποία ακούγονται οι εκπομπές του σκάφους άλλα σκάφη που απέχουν λίγα ναυτικά μίλια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο κανάλι. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα αποφυγής του φαινομένου αιχμαλωσίας που εξηγείται παρακάτω.

Γι' αυτούς τους λόγους όλοι οι θαλάσσιοι ασύρματοι VHF πρέπει να μπορούν να εκπέμψουν σε μειωμένη ισχύ ή χαμηλή ισχύ 1 watt. Με την κεραία του VHF όσο το δυνατόν ψηλότερα είναι δυνατό να υπάρξει καλή επικοινωνία στα 5-10 ΝΜ ακόμη και από το μικρότερο σκάφος.

Επιλέγοντας το VHF CH 15 ή VHF CH 17 μόνο για εσωτερική επικοινωνία στο πλοίο, η ρύθμιση της ισχύος θα πρέπει να πηγαίνει στη χαμηλή ισχύ.
Τοποθετήστε το ποντίκι στο σκάφος και δείτε ποιος ακούει τις εκπομπές των ασυρμάτων VHF του επιλεγμένου σκάφους

Φαινόμενο αιχμαλωσίας

Όταν ένας ασύρματος δε χρησιμοποιείται σαν πομπός, είναι απλά δέκτης και κλειδώνει στο ισχυρότερο σήμα που δέχεται. Για παράδειγμα 1 NM μακριά από το σκάφος μας βρίσκονται δύο σκάφη που εκπέμπουν ταυτόχρονα στο ίδιο κανάλι. Το ένα από αυτά εκπέμπει σε υψηλή ισχύ και το άλλο σε χαμηλή. Μόνο το σήμα του σκάφους που εκπέμπει σε υψηλή ισχύ μπορεί να ακουστεί στο σκάφος μας.

Γι' αυτό το λόγο πρέπει αρχικά να εκπέμπετε σε χαμηλή ισχύ και να δοκιμάζετε σε υψηλή ισχύ μόνο σε περίπτωση αποτυχίας.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM