Το εύρος των θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιέχει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και από το VHF CH 60 έως το VHF CH 88. Οι ξεχωριστές συχνότητες κάθε καναλιού αν και λειτουργούν σε μορφή SIMPLEX ή DUPLEX (εξηγείται σε επόμενα κεφάλαια) καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις που καθορίστηκαν από τις ΗΠΑ για παράδειγμα, όπου κάποια κανάλια στο διεθνές σύστημα είναι duplex αλλά στην έκδοση των ΗΠΑ είναι simplex. Ετσι οι θαλάσσιοι ασύρματοι VHF έχουν ειδική λειτουργία για τις ΗΠΑ, που επιτρέπει την κατάλληλη μεταφορά στα σωστά κανάλια όταν δουλεύουν στην ακτογραμμή των ΗΠΑ.


VHF CH

Simplex/

Duplex

Η χρήση του καναλιού

VHF CH

Simplex/

Duplex

Η χρήση του καναλιού

01

D

Δημόσια ανταπόκριση

60

D

Δημόσια ανταπόκριση

02

D

Δημόσια ανταπόκριση

61

D

Δημόσια ανταπόκριση

03

D

Δημόσια ανταπόκριση

62

D

Δημόσια ανταπόκριση

04

D

Δημόσια ανταπόκριση

63

D

Δημόσια ανταπόκριση

05

D

Δημόσια ανταπόκριση

64

D

Δημόσια ανταπόκριση

06

S

Ανάμεσα στα πλοία

&

Εναέρια SAR

65

D

Δημόσια ανταπόκριση

07

D

Δημόσια ανταπόκριση

66

D

Δημόσια ανταπόκριση

08

S

Ανάμεσα στα πλοία

67

S

Ανάμεσα στα πλοία

&

SAR

09

S

Ανάμεσα στα πλοία

68

S

Λειτουργίες λιμανιού

10

S

Ανάμεσα στα πλοία

&

SAR

69

S

Ανάμεσα στα πλοία

11

S

Λειτουργίες λιμανιού

70

S

DSC για σήματα κινδύνου, ασφαλείας και ενημέρωση ρουτίνας

12

S

Λειτουργίες λιμανιού

71

S

Λειτουργίες λιμανιού

13

S

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας ανάμεσα στα πλοία

&

Λειτουργίες λιμανιού

72

S

Ανάμεσα στα πλοία

14

S

Λειτουργίες λιμανιού

73

S

Ανάμεσα στα πλοία

&

SAR

15

S

Εσωτερική επικοινωνία

(Μέγιστη ισχύς 1 watt)

74

S

Λειτουργίες λιμανιού

16

S

RT για σήματα κινδύνου, ασφαλείας και ενημέρωση ρουτίνας

75

S

Περιορίζεται μόνο για επικοινωνία σχετικά με την πλεύση


17

S

Εσωτερική επικοινωνία

(Μέγιστη ισχύς 1 watt)

76

S

Περιορίζεται μόνο για επικοινωνία σχετικά με την πλεύση


18

D

Δημόσια ανταπόκριση

77

S

Ανάμεσα στα πλοία

19

D

Δημόσια ανταπόκριση

78

D

Δημόσια ανταπόκριση

20

D

Δημόσια ανταπόκριση

79

D

Δημόσια ανταπόκριση

21

D

Δημόσια ανταπόκριση

80

D

Δημόσια ανταπόκριση

22

D

Δημόσια ανταπόκριση

81

D

Δημόσια ανταπόκριση

23

D

Δημόσια ανταπόκριση

82

D

Δημόσια ανταπόκριση

24

D

Δημόσια ανταπόκριση

83

D

Δημόσια ανταπόκριση

25

D

Δημόσια ανταπόκριση

84

D

Δημόσια ανταπόκριση

26

D

Δημόσια ανταπόκριση

85

D

Δημόσια ανταπόκριση

27

D

Δημόσια ανταπόκριση

86

D

Δημόσια ανταπόκριση

28

D

Δημόσια ανταπόκριση

87

S

Λειτουργίες λιμανιού88

S

Λειτουργίες λιμανιού

Διεθνές σύστημα καναλιών VHF

Κάποια από τα κανάλια που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κινήστε.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM